Radionika chce zmodyfikować radiotelefony w pojazdach Kolei Dolnośląskich

Radionika chce zmodyfikować radiotelefony w pojazdach Kolei Dolnośląskich

Tylko jedna oferta wpłynęła do Kolei Dolnośląskich w postępowaniu dotyczącym modyfikacji systemu radiotelefonu pociągowego do standardu GSM-R/VHF na pojazdach przewoźnika.

Na sfinansowania zamówienia dolnośląski przewoźnik zamierza przeznaczyć 2 513 751,00 zł brutto. Spółka Radionika złożyła ofertę w wysokości 3 259 598,40 zł brutto.

Przypominajmy, że przedmiotem zamówienia jest montaż nowego zespołu radiotelefonu VHF+UHF+GSM-R na pojazdach:

 • 31WE – 4 pojazdy
 • EN57AL – 2 pojazdy,
 • EN57AKD-1937,
 • EN57-1703,
 • SA106-011,
 • SA135 nr 001-003
 • SA134 nr 003, 006

Wybrane minimalne wymagania techniczne zespołu radiotelefonu pojazdu:

 • realizacja funkcji nadawania i odbioru sygnałów audio w standardzie VHF obowiązującym w sieciach radiowych PKP PLK,
 • obsługa standardu GSM-R (pasma: GSM-R / EGSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
 • obsługa standardu komunikacji radiowej UIC-751-3/TRS/SVR wg standardu analogowej łączności radiowej eksploatowanej na terenie Czech,
 • realizacja funkcji Radio-Stop,
 • realizacja funkcji General Stop (Czechy) wraz z interfejsem do systemu Mirel,
 • parametry techniczne odpowiadające wymaganiom sieci pociągowej PKP (pasmo 136-174 MHz, 12.5/25 kHz, moc do 25 W),
 • nagrywanie zdarzeń i sygnałów audio w „czarnej skrzynce”, odsłuch prowadzonych rozmów (sieć radiowa PKP).

W ramach zamówienia wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne oprogramowanie, a także przeprowadzi szkolenia pracowników Kolei Dolnośląskich.