Ulga dla oddający osocze na kolei

Ulga dla oddający osocze na kolei

Krwiodawcy, w tym ozdrowieńcy z COVID-19 oddający osocze, mogą kupić bilet na przejazd pociągiem z ulgą w wysokości 33%. Nowa ulga obowiązuje od 26 stycznia 2021 r. Została wprowadzona przez nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ulga przysługuje w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Mogą z niej skorzystać  honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19. Krwiodawcy mogą skorzystać z ulgi podczas przejazdów komunikacją krajową na podstawie biletów jednorazowych w środkach publicznego transportu zbiorowego:

  • kolejowego, w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych, oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
  • kolejowego, w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne.

W przypadku przejazdu w klasie 1 pasażer musi dodatkowo dopłacić różnicę ceny pomiędzy należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za taki przejazd w klasie 2.

Aby móc podróżować koleją na podstawie biletu z nową ulgą, należy okazać podczas kontroli w pociągu zaświadczenie potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji krwi wydane przez  centrum krwiodawstwa: regionalne, wojskowe lub MSWiA. Zaświadczenie to musi zawierać: datę wydania, imię i nazwisko dawcy krwi, numer PESEL dawcy krwi, informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Uprawnienie do ulgi 33% przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia. Do nowej ulgi, przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów (26 stycznia 2021 r.), mają również prawo osoby, które przed tym terminem oddały co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników potwierdzone zaświadczeniem.