Ułatwienia dla podróżnych na stacji Lublin Główny

Ułatwienia dla podróżnych na stacji Lublin Główny

Od 18 września 2020 r. podróżni na stacji Lublin Główny będą mieli łatwiejszy dostęp do pociągów oraz kas biletowych, dzięki udostępnieniu przez wykonawcę modernizacji stacji nowego odcinka przejścia podziemnego. Pasażerowie o ograniczonych możliwościach poruszania się będą mogli skorzystać z wind. Dalsze prace w przejściu i na peronie będą kontynuowane.

Na stacji Lublin Główny pasażerowie korzystają już z nowego peronu nr 3 oraz jednej krawędzi peronu nr 2. Nowe perony są wyższe, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Wieczorem jasne oświetlenie zapewnia bezpieczny dostęp do wagonów. Montowana jest wiata oraz ławki. W gablotach są informacje i rozkłady jazdy.

Przed dworcem w miejscu torowiska pracują maszyny. Na specjalnie przygotowanym terenie ustawiane są ścianki peronu. Stopniowo będą montowane kolejne elementy nawierzchni, oświetlenie i ławki. Ułożony zostanie tor. Równocześnie wykonawca doposaża peron nr 2 w wiatę. W marcu 2021 r. wszystkie perony na stacji Lublin Główny będą utrzymane w standardzie peronu nr 3. Będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Sprawny ruch pociągów umożliwią instalowane urządzenia sterowania oraz sygnalizatory.

Podróże pociągiem z Lublina w kierunku Warszawy zapewnią m.in. przebudowywane wiadukty kolejowe, a także mosty nad Bystrzycą i Czerniejówką. Wzmocnione konstrukcje już na nowych torach gwarantują sprawne przejazdy cięższych składów.

Od 30 sierpnia br. między Lublinem a Dęblinem pociągi jeżdżą po obu torach. Dla podróżnych to dogodniejsze rozpoczęcie podróży. Na oświetlonych peronach są wiaty i ławki. Przygotowano oznakowanie i gabloty z informacją pasażerską. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania dogodne dojście zapewniają pochylnie. Są przejścia podziemne w Dęblinie, Puławach, Nałęczowie, Motyczu, Lublinie Zachodnim.

Również między Dęblinem i Otwockiem od 30 sierpnia składy kursują nowym torem z Pilawy do Otwocka. Budowany jest drugi tor, który wyeliminuje wąskie gardło na trasie do stolicy. Zwiększą się możliwości podróży w ruchu regionalnym i dalekobieżnym.

Sprawniejszą kolej w aglomeracji lubelskiej zapewni budowa łącznicy pomiędzy linią Lublin – Warszawa (nr 7), a linią Lublin – Stalowa Wola (nr 68). Wykonawca zakończył układanie rozjazdów. Dzięki inwestycji pociągi towarowe nie będą wjeżdżały na stację Lublin. Powstaną również lepsze możliwości obsługi ruchu pasażerskiego.