UIC podsumowuje działania i wyznacza cele na 2023 rok

UIC podsumowuje działania i wyznacza cele na 2023 rok

Podsumowanie dotychczasowych aktywności oraz określenie wyzwań i celów na 2023 rok – to jedne z wątków poruszonych podczas posiedzeń Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), które 7 i 8 grudnia br. odbyły się w Paryżu. Spotkania prowadził Krzysztof Mamiński, przewodniczący UIC i prezes zarządu PKP S.A.

Podczas spotkania członków Międzynarodowego Związku Kolei dyskutowano m.in. o zrealizowaniu pierwszego 3-letniego programu (2020-2022) UIC, obejmującego strategiczne obszary, które mają na celu pozycjonowanie UIC jako referencyjnej organizacji technicznej dla całego sektora na całym świecie. Obszary te to: promowanie transportu kolejowego na całym świecie, tworzenie innowacji poprzez projekty, promowanie zrównoważonego i bezemisyjnego transportu oraz dalszy rozwój UIC jako platformy technicznej zaspokajającej potrzeby członków. Międzynarodowy Związek Kolei z powodzeniem zaangażował się także w inicjatywę Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia dla Kolei (EU-Rail Joint Undertaking) – poprzez udział w Filarze Systemowym i Filarze Innowacji. Ważnym wydarzeniem mijającego roku był także jubileusz stulecia istnienia Międzynarodowego Związku Kolei, który przyczynił się do wypracowania nowych możliwości promocji sektora i jego wkładu w dekarbonizację transportu. Organizacja wykazała się także szybkim i skutecznym reagowaniem na sytuacje kryzysowe, przede wszystkim na agresję Rosji na Ukrainę i trwający tuż za granicą Polski kryzys militarny.

Nasze szybkie działanie, które doprowadziło do zawieszenia rosyjskich i białoruskich członków organizacji, pozwoliło uniknąć destabilizacji funkcjonowania stowarzyszenia. Utworzyliśmy także humanitarną grupę zadaniową, która odniosła duży sukces w wymianie najlepszych praktyk w celu zapewnienia skutecznej pomocy ukraińskim uchodźcom. Dodatkowo uruchomiliśmy grupę zadaniową ds. energii, aby wspólnie pracować nad dzieleniem się rozwiązaniami technicznymi dla obecnego kryzysu. Dziś Zgromadzenie Ogólne UIC, przy silnym wsparciu znacznej większości członków organizacji, podjęło decyzję o ratyfikacji decyzji o zawieszeniu członków z Rosji i Białorusi w strukturach naszego stowarzyszenia. Naszą decyzją po raz kolejny udowadniamy, że nie ma miejsca w naszej społeczności dla agresorów łamiących międzynarodowe prawo i nierespektujących podstawowych i najważniejszych wartości – jedności, solidarności i rozwojowej współpracy – na których opiera się nasza kolejowa społeczność – powiedział Krzysztof Mamiński.

Podczas spotkania UIC w Paryżu określono także przyszłe strategiczne cele i kierunki rozwoju zdefiniowane w programie prac organizacji na lata 2023-2025, a także związane z aktualną sytuacją geopolityczną w kontekście konfliktu w Ukrainie. Członkowie UIC są przekonani, że kolej musi odgrywać wiodącą rolę w dekarbonizacji sektora transportu w skali globalnej i regionalnej. Jest to najbardziej zrównoważony i jedyny transport masowy, który jest obecnie gotowy, aby skutecznie sprostać naszym wyzwaniom związanym z klimatem. Stąd musi być umieszczony w samym centrum rozwoju przyszłej mobilności i globalnych łańcuchów logistycznych.

Aby tak się stało, środowisko kolejowe musi zintensyfikować wysiłki na rzecz dalszego promowania wyraźnych zalet kolei w dyskursie publicznym oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną i konkurencyjną zarówno w oczach obecnych i potencjalnych użytkowników, jak i wszystkich decydentów. Chcemy, aby więcej osób podróżowało koleją, więcej firm przewoziło swoje towary koleją i więcej osób rozważało karierę w tej branży. Musimy jednak również pokazać potencjał kolei gotowy do konkurowania z innymi gałęziami transportu. Przed nami dużo pracy, aby uwolnić pełen potencjał kolei. Musimy poprawić naszą efektywność kosztową poprzez cyfryzację i innowacje, rozwiązać problemy z interoperacyjnością i ograniczeniami przepustowości, a przede wszystkim musimy inwestować w nowoczesną infrastrukturę i tabor – dodał Krzysztof Mamiński.

Przewodniczący UIC nawiązał także do wniosków ze spotkań z przewodniczącymi regionalnymi UIC, m.in. szefami kolei japońskich, francuskich oraz węgierskich i podkreślił, iż w 2023 roku zostaną wdrożone ambitne programy pracy dla każdego regionu.

Stała obecność UIC w najbardziej aktywnych regionach umożliwi lepszą koordynację i efektywną realizację programu urzeczywistniającego ambitne wizje rozwoju kolei w regionach. Potrzeby członków regionu oraz rozwój współpracy międzyregionalnej pozostają moim absolutnym priorytetem i jestem głęboko przekonany, że nasz nowy program prac UIC odegra kluczową rolę w uwolnieniu potencjału rozwojowego i innowacyjnego sektora kolejowego w skali globalnej – przekonywał Krzysztof Mamiński.