Uczelnia Łazarskiego kolejnym partnerem CPK

Uczelnia Łazarskiego kolejnym partnerem CPK

Centralny Port Komunikacyjny rozszerza grono instytucji, z którymi podejmuje współpracę naukowo-badawczą. 17 marca br. spółka podpisała porozumienie o wspólnych działaniach z Uczelnią Łazarskiego. To kolejny podmiot po Politechnice Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Sieci Badawczej Łukasiewicz, z którym CPK nawiązał współpracę.

Strony deklarują wolę współpracy nad wspólnymi projektami naukowymi i edukacyjnymi. Obszary współpracy to np. wspólne wypracowanie programów studiów magisterskich i podyplomowych, opieka nad pracami dyplomowymi, czy staże i praktyki w spółce CPK.

– Dla CPK, czyli obecnie największej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce, wsparcie sektora naukowo-badawczego jest absolutnie kluczowe. Współpraca oznacza korzyści dla obu stron: Uczelnia Łazarskiego zyskuje relację z perspektywicznym pracodawcą, a CPK dostęp do ważnego ośrodka naukowego i jego profesjonalnych kadr – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Wspólne działania będą obejmować zakres zarówno komponentu lotniskowego, jak i kolejowego. Zadania realizowane w ramach tak tworzonej współpracy biznesowo-naukowej wspierać będą strategiczną inwestycję, jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.  Szczególny nacisk ma zostać położony na obszary kluczowe dla biznesu w przyszłości m.in. na digitalizację, komputerowe wspomaganie zarządzania, projektowania i eksploatacji; zarządzanie procesem logistycznym i transportowym; modelowanie ruchu pasażerskiego czy cargo kolejowe – w szczególności wirtualne centra i personel przewoźnika.

– Bardzo się cieszę z zawartego porozumienia i możliwości wspierania realizacji ogromnego przedsięwzięcia jakim jest CPK. Uczelnia Łazarskiego posiada kompetencje i zasoby naukowe w zakresie prawa lotniczego i administrowania ruchem lotniczym. Pozostaje w tych dziedzinach wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce. Jestem przekonany, że rozpoczynająca się współpraca naukowo-badawcza będzie dynamicznie się rozwijać i przyniesie wiele ciekawych wspólnych realizacji – zaznacza rektor uczelni, prof. dr hab. Maciej Rogalski.