Tylko Stadler chce dostarczyć pięcioczłonowe pojazdy dla Kolei Mazowieckich

Tylko Stadler chce dostarczyć pięcioczłonowe pojazdy dla Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w dwóch przetargach na dostawę łącznie 75 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zgłosił się tylko jeden wykonawca.

W przetargu na dostawę 15 pięcioczłonowych lub porównywalnych ezt, z opcją na dostawę maksymalnie 10 pięcioczłonowych lub porównywalnych ezt oraz z opcją na wykonanie maksymalnie 2 napraw P4 każdego dostarczonego ezt mazowiecki przewoźnik zaplanował budżet w wysokości 1 255 762 965,00 zł brutto.  Jedyna ofertę w wysokości 1 776 743 056,5 zł brutto złożył Stadler Polska.

W kolejnym przetargu na zawarcie umowy ramowej na dostawę 50 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych nowych pięcioczłonowych lub porównywalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w czterech transzach, Koleje Mazowieckie zamierzały przeznaczyć na sfinansowanie zamówień, które mogą zostać udzielone na podstawie umowy ramowej, łączną kwotę w 2 431 045 800,00 zł brutto. Ponownie jedyną ofertę, w kwocie 2 762 929 100 zł brutto złożył Stadler Polska.

Podsumowując, Koleje Mazowieckie na zakup pojazdów przeznaczyły w sumie 3 686 808 765 zł brutto, a łącza wartość dwóch ofert wyniosła 4 539 672 156,5 zł brutto.