PKP Intercity z ofertami na kolejne 50 wagonów COMBO

PKP Intercity z ofertami na kolejne 50 wagonów COMBO

PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim  poziomie utrzymania  50  wagonów  osobowych typu 112A.

Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją, wagony osobowe będą wagonami COMBO o podwyższonym standardzie z miejscami do siedzenia w układzie bez przedziałowym, przedziałowym, z  wydzielonymi przedziałami dla opiekuna z dzieckiem, przedziałem dla drużyny konduktorskiej oraz wagonami osobowymi przedziałowymi przystosowanymi do przewozów osób z ograniczoną możliwością poruszania się, z miejscami do przewozu rowerów i z dwiema maszynami vendingowymi.

Przewoźnik na sfinansowanie zamówienia zamierza kwotę 375 273 000 zł brutto. Oferty złożyli:

  • H. Cegielski -Fabryka Pojazdów Szynowych – 491 385 000 zł brutto
  • Konsorcjum Pesa Mińsk Mazowiecki, Pesa Bydgoszcz – 503 377 500 zł brutto.

Spółka przewiduje przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej, jeżeli złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, PKP Intercity kierować się będzie trzema kryteriami:

  • cena – 80 pkt.
  • termin wykonania naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją jednego wagonu – 10 pkt.
  • okres gwarancji i rękojmi na – 10 pkt.