Tylko Newag chce dostarczyć lokomotywy wielosystemowe PKP Intercity

Tylko Newag chce dostarczyć lokomotywy wielosystemowe PKP Intercity

PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania z prawem opcji na dostawę 5 kolejnych pojazdów. Zgłosił się tylko jeden producent – nowosądecki Newag.

PKP Intercity wymagało aby czteroosiowe lokomotywy były przystosowana do trzech napięć zasilania (DC – 3kV, AC – 15kV 162/3Hz, AC – 25kV 50Hz) i mogły poruszać się z prędkością maksymalną nie mniejsza niż 200 km/h. Dostarczone pojazdy muszą posiadać dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii oraz Węgier. Spółka chciałaby aby minimalny przebieg  pomiędzy przeglądami P1 wyniósł 25 000 km a minimalny czas do wykonania naprawy P4  określony został na 60 miesięcy. Lokomotywa powinna być wyposażona w urządzenia pokładowe ETCS poziomu L2.

Przetarg na wielosystemowe elektrowozy ciągnął się od końca 2019 r. a termin otwarcia ofert przesuwano kilka razy. Tym razem się udało. Przewoźnik na sfinansowanie zakupu przeznaczył 286 590 000 mln zł brutto bez prawa opcji oraz 429 885 000 zł brutto z prawem zakupu dodatkowych 5 lokomotyw. Newag przedstawił ofertę w wysokości 258 607 500 zł brutto bez prawa opcji oraz 387 911 250,00 zł z prawem opcji. Producent udzieli na pojazdy 36 miesięcznej gwarancji.

Przy wyborze oferty przewoźnik będzie brał pod uwagę aż sześć kryteriów: cena – 45%, stawka za świadczenie usługi utrzymania – 35%, gwarancja dla pojazdu – 7%, maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 250 tys. km na poziomie nie większym niż 3 – 6%, współczynnik gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% – 4%, oraz współczynnik niezawodności technicznej na poziomie co najmniej 95% – 3%.