Trzy oferty na wykonanie P4 EN57AKŚ

Trzy oferty na wykonanie P4 EN57AKŚ

Koleje Śląskie otworzyły oferty w postępowaniu na wykonanie napraw P4 pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

Na sfinansowanie zamówienia śląski przewoźnik zamierzał przeznaczyć 12 373 800 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Public Transport Service – 11 641 950 zł brutto
  • Serwis Pojazdów Szynowych – 16 000 000 zł brutto
  • Pesa Mińsk Mazowiecki –  12 220 050,00 zł brutto

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej

Oferty będą oceniane według kryterium

  • cena – waga 60%
  • gwarancja – waga 30%
  • termin realizacji zamówienia – waga 10%

Przypomnijmy, że prace mają dotyczyć pojazdów EN57AKŚ o nr 223, 1178, 730, 1563, 1533. W ramach prac dodatkowych przewoźnik oczekuje:

  • poddać przeglądowi zabudowane w pojazdach radiotelefony wraz z dostosowaniem ich do pracy dwuzakresowej VHF/GSM-R
  • zmienić wzór malowania pojazdów
  • zabudować pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących

Planowany termin zakończenia zamówienia to 31 stycznia 2024 r.