Trzy linie kolejowe w Wielkopolsce zyskują szansę na rewitalizację

Trzy linie kolejowe w Wielkopolsce zyskują szansę na rewitalizację

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisano umowy dotyczące kolejowych odcinków Międzychód – Szamotuły, Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec oraz Śrem – Czempiń. Zgodnie z nimi zostanie opracowane wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla tych linii kolejowych. Dzięki temu zyskają one szansę na rewitalizację.

Podpisy na umowach zostały złożone w trakcie spotkań połączonych z konferencjami prasowymi 13 i 15 lipca. W pierwszej kolejności Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowę z Maciejem Adamczakiem, prezesem Zarządu Spółki BBF Sp. z o.o. Firma ta będzie odpowiedzialna za opracowanie WSPP dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły”. Wartość tej umowy to 1 076 250 zł.

– Mam nadzieję, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, że po uzyskaniu dokumentacji na tę linię, ale również kolejne, wystarczy środków, żeby te inwestycje zrealizować. To jest proces bardzo kosztowny ufam, że mimo wszystko uda się do tego doprowadzić, bo w ten sposób zwiększymy możliwości komunikacyjne naszego regionu – mówił podczas konferencji Krzysztof Grabowski.

Z kolei 15 lipca Wicemarszałek Grabowski podpisał umowę z Magdaleną Kutrowską, pełnomocniczką konsorcjum firm Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. oraz Instytutu Kolejnictwa. Konsorcjum odpowiedzialne jest za opracowanie WSPP dla projektów: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”; „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”.

Województwo Wielkopolskie w ramach I etapu Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. zgłosiło do Programu pięciu projektów liniowych. Oprócz linii Międzychód – Szamotuły, Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec oraz Śrem – Czempiń, są to projekty „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” i „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”.

Wszystkie projekty są objęte przedmiotem drugiego ogłoszonego przez Województwo Wielkopolskie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie WSPP, które w chwili obecnej jest procedowane. Do tej pory uzyskały one akceptację PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i zostały zakwalifikowane do II etapu. W ramach II etapu Wnioskodawca – Województwo Wielkopolskie zobowiązane 24 listopada 2021 r. do opracowania i przekazania spółce kolejowej naboru dokumentów aplikacyjnych, w tym między innymi WSPP wykonanego odrębnie dla każdego ze zgłoszonych projektów liniowych.

Dane uzyskane z WSPP będą podstawą do zaplanowania dalszej realizacji kilkusetmilionowych inwestycji. Organizatorem i zamawiającym w postępowaniach na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót w ramach przedmiotowych inwestycji będzie PKP PLK S.A.

Wszystkie zgłoszone przez Województwo Wielkopolskie projekty będą realizowane w formule partnerskiej. Liderem projektów jest Województwo Wielkopolskie, natomiast partnerami projektów są przedstawiciele gmin i powiatów położonych na przebiegu budowanych lub modernizowanych linii kolejowych oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań – łącznie 41 podmiotów, przy czym Stowarzyszenie Metropolia jest partnerem dla dwóch projektów dot. linii kolejowych na odcinku Śrem – Czempiń oraz Międzychód.