W 2023 r. pojedziemy pociągiem z Ostrołęki do Chorzel

W 2023 r. pojedziemy pociągiem z Ostrołęki do Chorzel

Kolejową trasę Ostrołęka – Chorzele (lk35) przygotowuje specjalistyczna maszyna. Budowany jest budynek lokalnego centrum sterowania w Ostrołęce, z którego dyżurni będą prowadzili ruch pociągów. Na nowym moście kolejowym nad Narwią ułożony zostanie tor. Dzięki realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A inwestycji po ponad dwudziestu latach wrócą kolejowe połączenia.

Podróż koleją z Ostrołęki do Chorzel – po zakończeniu prac – zajmie około 50 minut. Pociągi będą mogły jeździć z prędkością 120 km/h. Dla podróżnych przygotowane zostanie 9 stacji i przystanków w: Ostrołęce, Grabowie, Nowej Wsi, Zabielu Wielkim, Jastrząbce, Parciakach, Olszewce, Raszujce, Chorzelach. Powrót połączeń przewidywany jest w 2023 r.

Obecnie specjalistyczna maszyna tzw. podbijarka wyrównuje tor na linii Ostrołęka-Chorzele. Tor jest unoszony i pod podkłady podsypywany jest tłuczeń. Maszyna pracowała już na szlakach Jastrząbka-Parciaki, Grabowo – Jastrząbka, Jastrząbka – Chorzele oraz w obrębie stacji Grabowo. Wykona roboty na stacji Chorzele i na pozostałych odcinkach linii.

Przy nowym blisko 250 m moście kolejowym nad Narwią umacniane są skarpy rzeki. Od strony Ostrołęki i Chorzel przygotowywane są najazdy na most. Po przygotowaniu mostu, będzie ułożony tor.

W czerwcu na stacji w Ostrołęce rozpocznie się budowa nowego peronu i demontaż starych torów. Budowany jest budynek lokalnego centrum sterowania (LCS), w którym dyżurni ruchu będą pełnić nadzór nad ruchem kolejowym.

Na peronach będą nowe wiaty i ławki. Przewidziano jasne oświetlenie oraz gabloty informacyjne i czytelne oznakowanie. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się będą miały ułatwione podróże, gdyż wszystkie perony będą odpowiednio przygotowane, m.in. zastosowane zostaną linie naprowadzające ułatwią drogę osobom niewidomym i słabowidzącym.

W zakresie inwestycji, poza mostem nad Narwią, przebudowanych zostanie także 19 mniejszych obiektów, m.in. 5 mostów. Prace uwzględniają potrzeby ochrony środowiska – przygotowane będą 4 przejścia dla małych zwierząt.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele” ma wartość około 347 mln zł i ubiega się o częściowe dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.