Trwają prace przy budowie tunelu drogowego w Andrespolu

Trwają prace przy budowie tunelu drogowego w Andrespolu

Bezkolizyjne skrzyżowanie zastępuje przejazd kolejowo-drogowy w poziomie szyn. Kierowcy wygodnie będą pokonywać tory oraz oszczędzą czas przeznaczany na oczekiwanie przed zamkniętymi rogatkami na przejazd pociągu.

Budowa tunelu drogowego pod linią kolejową w aglomeracji łódzkiej to inwestycja, która wpisuje się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez budowę dwupoziomowych skrzyżowań kolejowo-drogowych. Dzięki współpracy PLK SA i władz samorządowych pasażerowie kolei, kierowcy, rowerzyści i piesi mogą korzystać z wygodnej i bezkolizyjnej komunikacji na styku drogi i torów – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Inwestycja w Andrespolu usprawni przewozy na trasie Łódź – Koluszki oraz Łódź – Dębica i dalej w kierunku Warszawy. W całym kraju dzięki współpracy z samorządami i wykorzystaniu środków unijnych, budujemy sprawne przeprawy. Efektem realizacji projektów z Krajowego Programu Kolejowego jest wzrost bezpieczeństwa w przewozach kolejowych i transporcie drogowym – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Szerokość tunelu drogowego wynosi ok. 12 m i długość przejazdu pod układem torowym ok. 24 m. W tunelu będzie jezdnia o szerokości 7 m oraz wytyczony zostanie ciąg pieszo-rowerowy.

Wartość inwestycji to ok. 29,9 mln zł netto, z czego PLK przeznaczą 18,6 mln zł netto, Gmina Andrespol 11,3 mln zł netto. Zakończenie inwestycji w zakresie kolejowym planowane jest do końca 2023 r.