Trakcja chce sprzedać dwie działki w Warszawie

Trakcja chce sprzedać dwie działki w Warszawie

Spółka Trakcja zaprasza do złożenia oferty nabycia prawa użytkowania wieczystego dwóch działek położonych w Warszawie, w dzielnicy Praga-Północ przy ul. Golędzinowskiej 35-37 o łącznej powierzchni 13.786,00 m2.

Nieruchomość zlokalizowana jest w prawobrzeżnej części Warszawy, w dzielnicy Praga-Północ, przy ul. Golędzinowskiej 35-37, w sąsiedztwie stacji kolejowej Warszawa-Praga, a także w bliskim sąsiedztwie głównej arterii tej części miasta – ulicy Jagiellońskiej.

Jak podkreśla spółka, lokalizację nieruchomości należy ocenić jako dobrą – w rozpoznawalnej części prawobrzeżnej Warszawy, w części przemysłowo-usługowej dzielnicy Praga-Północ, przy węźle komunikacji kolejowej, w odległości ok. 6 km od ścisłego centrum miasta.

W bezpośredniej sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki biurowo-usługowe przy ul. Golędzinowskiej, obiekty komercyjnego kompleksu magazynowo logistycznego „Metropol Park Jagiellońska” od strony Jagiellońskiej, a także inna zabudowa handlowo-magazynowo usługowa oraz nowo realizowana zabudowa mieszkaniowa położona wzdłuż ulicy Jagiellońskiej – wymienia zalety nieruchomości Trakcja.

W ocenie spółki, w związku z intensywnym rozwojem dzielnicy Praga-Północ, jak również nowo opracowywanego studium dla m. st. Warszawy, nieruchomość posiada potencjał inwestycyjny.

Oferty należy składać do 14 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.

Trakcja ustala łączną cenę minimalną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 12 mln zł netto

Spółka zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z Oferentami, którzy złożyli oferty spełniające wymogi formalne przed wyborem najkorzystniejszej oferty.