Kujawsko-pomorskie z jedną ofertą na dostawę nowego EZT-a

Kujawsko-pomorskie z jedną ofertą na dostawę nowego EZT-a

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył ofertę w postępowaniu na zakup maksymalnie siedmiu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

W ramach zamówienia podstawowego samorząd oczekuje dostawa jednego czteroczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz ze świadczeniem usług serwisowych.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego Urząd zamierza przeznaczyć kwotę 36 000 000 zł brutto. Jedyną ofertę w kwocie 46 002 000 zł brutto złożyła Pesa Bydgoszcz.

Przypomnijmy, że samorząd zamierza skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty za dostawę dwóch (jednego w ramach zamówienia podstawowego oraz jednego w ramach prawa opcji) nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych nie przekroczy wysokości środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. O skorzystaniu z prawa opcji zmawiający poinformuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

W ramach drugiego prawa opcji zamawiający przewiduje dostawę maksymalnie pięciu nowych elektrycznych jednostek wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Urząd Marszałkowski oczekuje dostawy czteroczłonowych pojazdów o maksymalnej prędkości eksploatacyjnej wynoszącej 160 km/h. Układ wnętrza ma być jednoprzestrzenny, z min. liczba miejsc siedzących wynosząca 180. Łączna liczba miejsc stojących, przy założeniu 4 osoby na m2 to min. 200. Jednostka ma być w pełni klimatyzowana, wyposażona w dwie toalety systemu zamkniętego zgodnie z TSI PRM w tym jedna uniwersalna. Za napęd mają odpowiadać silniki asynchroniczne o sumarycznej mocy ciągłej min. 2000 kW.

Każdy podwójny fotel będzie wyposażony w dwa gniazdka elektryczne z 2 gniazdami USB 5V. W pojazdach będzie miejsce na co najmniej sześć rowerów oraz dwa miejsca na ustawienie wózków inwalidzkich wraz z pasam bezpieczeństwa. Będzie także wydzielone miejsce dla obsługi pokładowej pociągu zlokalizowane w członach skrajnych bezpośrednio za ścianką przedziału maszynowego.