Torpol wykona przebudowę infrastruktury PKP IC na bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi

Torpol wykona przebudowę infrastruktury PKP IC na bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi

PKP Intercity wybrało ofertę Torpolu jako najkorzystniejszą w przetargu na przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi.

W zakres prac wchodzi m.in.: budowa budynku o funkcji usługowej biurowo –warsztatowej, budowa hali do napraw i przeglądu taboru kolejowego z kanałami rewizyjnymi i stanowiskiem dla podnośników Kutruffa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną czy budowa hali na potrzeby myjni z budynkiem zaplecza.

Torpol będzie musiał również wybudować trzy nowe tory nr 206, nr 207 i nr 208 oraz tor wyciągowego nr 211 od strony nastawni SPC. Dodatkowo wykonany zostanie kanał przeglądowy w systemie zaprojektuj i wybuduj o długości 200 m w torze nr 201 oraz dostarczone i zamontowane stanowisko do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym.

Na realizację tej inwestycji przewoźnik przewidział 134 710 202,70 zł brutto. Spośród 10 nadesłanych ofert dziewięć, najtańszą propozycję o wartości 89 916 410,06 zł brutto – złożył właśnie poznańskie przedsiębiorstwo.

Termin realizacji inwestycji został określony na dzień 31 października 2023 r.