8 zgłoszeń wpłynęło do PKP Cargo Service na stanowiska w zarządzie

8 zgłoszeń wpłynęło do PKP Cargo Service na stanowiska w zarządzie

Na początku maja Rada Nadzorcza PKP Cargo Service wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, członka zarządu ds. organizacyjnych oraz członka zarządu ds. operacyjnych.  Do 20 maja 2021 r. do spółki wpłynęło łącznie 8 zgłoszeń.

– Z uwagi m.in. na przepisy dot. ochrony danych osobowych nie możemy udostępnić żadnych informacji dot. danych personalnych kandydatów, tym samym nie możemy udzielić odpowiedzi na pytanie czy osoby z obecnego zarządu spółki, (których dane osobowe są przecież znane) wzięły udział w postępowaniu kwalifikacyjny – poinformował Piotr Czartoryski-Sziler, specjalista w Biurze Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Promocji PKP Cargo.

Kandydatem na stanowisko członka zarządu mogła być osoba, która posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Obecny zarząd PKP Cargo Service jest dwuosobowy. Franciszek Kostrzewa jest prezesem spółki, natomiast dr Małgorzata Krówczyńska pełni funkcję członka zarządu ds. Administracyjno – Operacyjnych.