Tokarki Rafametu pojadą do Czech i Węgier

Tokarki Rafametu pojadą do Czech i Węgier

Fabryka Obrabiarek Rafamet podpisała umowę z CZ Loko oraz otrzymała zlecenie od firmy Gordiusz Alfa z Węgier na dostawę tokarek. Łączna wartość zamówień to ponad 3,1 mln euro.

Pod koniec czerwca przedsiębiorstwo z Kuźni Raciborskiej podpisało umowę CZ Loko na dostawę tokarki kołowej typu UFB 125 N. Urządzenie to jest sterowaną numerycznie dwusuportową tokarką specjalną przeznaczoną do regeneracji profili kół jezdnych i tarcz hamulcowych zestawów kołowych stosowanych w pojazdach szynowych.

Wartość umowy, podpisanej z czeska firmą zajmująca się naprawą, modernizacją i produkcją lokomotyw oraz pojazdów kolejowych z siedzibą w Czeskiej Třebowej wynosi 970 tys. euro. Termin realizacji umowy ustalono na dzień 31.08.2022 r.

Fabryki Obrabiarek Rafamet otrzymała również zamówienie od firmy Gordiusz Alfa z Węgier. Przedmiotem dostawy jest tandem tokarek podtorowych typu 2UGE 300N. Maszyny przeznaczone są do regeneracji profili kół jezdnych i powierzchni ciernych tarcz hamulcowych, bez konieczności demontażu zestawów kołowych.

Wartość kontraktu wynosi 2,15 mln euro. Termin wykonania wynosi 18 miesięcy.