TBM Faustyna przebiła wschodnią ścianę stacji Łódź Koziny

TBM Faustyna przebiła wschodnią ścianę stacji Łódź Koziny

Podziemne kolejowe połączenie Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec zapewni podróże ze stolicy województwa we wszystkich kierunkach. Sprawniejsza będzie komunikacja w aglomeracji. Dziś tarcza TBM Faustyna przebiła wschodnią ścianę stacji Łódź Koziny. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o wartości ponad 1,8 mld zł netto jest współfinansowana z POIiŚ.

Maszyny TBM wykonują tunel dwutorowy i jednotorowe. Faustyna, drążąca tunele jednotorowe, doszła do przystanku Łódź Koziny. W kolejnych tygodniach pokona ok. 300 metrów na poziomie – 2 i pod aleją Włókniarzy skieruje się w stronę stacji Łódź Żabieniec.

Na ponad kilometrowym odcinku – od komory przy ul. Stolarskiej przez przystanek Łódź Koziny do komory przy ul. Skarpowej, budowany jest drugi z 4 jednotorowych tuneli o średnicy 8,5 metra. To połączenie dwutorowego tunelu w kierunku Łodzi Fabrycznej ze stacją Łódź Żabieniec.

TBM Faustyna wybuduje także tunel od komory przy ul. Żniwnej do przystanku Łódź Koziny o długości ok. 760 metrów oraz tunel od przystanku Łódź Koziny do komory przy al. Unii Lubelskiej o długości 710 metrów.

Drążenie tuneli pod centrum miasta

Obecnie Katarzyna przechodzi przez przystanek Łódź Polesie. Przed maszyną najtrudniejsza faza w centrum miasta – drążenie pod budynkami o awaryjnym i złym stanie technicznym. Wykonawca zajmuje się wzmocnieniem i zabezpieczeniem budynków. Równocześnie w rejonie ul. Legionów i ul. Mielczarskiego budowana jest podziemna komora tj. blok postojowo-serwisowy dla TBM. Teren wyznaczono po ustaleniach z zarządcami nieruchomości. Wykonawca otrzymał niezbędne zgody administracyjne na prowadzenie robót.
Budowa podziemnych przystanków

Wykonawca kontynuuje prace na budowie przystanków Łódź Śródmieście, Łódź Polesie, Łódź Koziny. Na przystanku Łódź Polesie prace przekroczyły półmetek. Kontynuowana jest budowa elementów konstrukcji nośnej. Po przejściu TBM Katarzyny wybudowana zostanie płyta denna.

Na Kozinach zakończono budowę tzw. kołyski, czyli elementu niezbędnego do przejścia przez przystanek maszyny TBM Faustyna. Kontynuowane jest zbrojenie ścian i płyty na poziomie -2.
Na Śródmieściu zakończono roboty archeologiczne obejmujące teren dawnej synagogi – umożliwia przekładanie infrastruktury poziemnej oraz wykonanie wzmocnienia gruntu. W rejonie przystanku prowadzone są zbrojenia górnego stropu.

Podziemna praca TBM

Postęp drążenia zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny przechodzą przez zróżnicowany teren: zawodnione grunty, twarde i duże głazy, piaski. TBM mają bieżący serwis np. na głowicy TBM wymianę narzędzi skrawających oraz dysków tnących. Dokładny przebieg tunelu utrzymują urządzenia monitorujące i kontrolujące. Pracę maszyn nadzoruje personel w kabinie, wewnątrz TBM-u i zespół na powierzchni. Specjalna konstrukcja maszyn zapobiega osiadaniu terenu, osuwaniu się ziemi i drganiom. Ograniczona jest ingerencja i kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.). Wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to projekt POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Projekt jest niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w niełatwym terenie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyły wniosek o fazowanie projektu, czyli podział inwestycji na etapy i finansowanie prac realizowanych po 2023 roku ze środków budżetu UE na lata 2021-2027. Termin zakończenia budowy podziemnego połączenia kolejowego zaplanowano na 2024 r., a uruchomienie ruchu pociągów w 2025 r.

Priorytetem PLK S.A. pozostaje realizacja prac na ważnym społecznie projekcie z obecnym wykonawcą robót z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jest to projekt niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w trudnym terenie.