Tak zmienia się stacja w Stargardzie

Tak zmienia się stacja w Stargardzie

Na stacji w Stargardzie postępuje budowa peronu nr 3. Wybudowane są ścianki peronowe oraz fundamenty pod nowe wiaty. W dalszej kolejności na peronie będzie układana antypoślizgowa nawierzchnia wraz ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących.

Nowy peron będzie wyższy i szerszy, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Komfort oczekiwania na pociąg poprawią nowe wiaty i ławki. Jaśniejsze LED-owe oświetlenie zapewni bezpieczne podróżowanie po zmroku. Orientację podróżnym na stacji ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy.

Na stacji powstaje nowe przejście pod torami, które będzie prowadziło na perony oraz drugą stronę miasta do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. Windy oraz napisy w j. Braille’a ułatwią przemieszczanie się po stacji osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

W kolejnym etapie prace na stacji będą prowadzone na peronach nr 1 i 2.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Przy ulicy Dworcowej w Stargardzie powstaje Lokalne Centrum Sterowania. Budynek LCS jest już gotowy. Postępują prace wewnątrz budynku, w tym wyposażanie i umeblowanie wnętrz.

Lokalne Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym będzie miejscem, w którym po zakończeniu modernizacji linii kolejowej Poznań – Szczecin, nowoczesny system komputerowy pod nadzorem dyżurnych ruchu będzie nadzorował ruch kolejowy między Krzyżem a Szczecinem Dąbiem. Dyżurni ruchu w czasie rzeczywistym będą mogli reagować na sytuację na torach, a dzięki systemowi monitoringu wizyjnego śledzić sytuację na przejazdach kolejowo-drogowych. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo ruchu pociągów i przepustowość linii kolejowej.

Obecnie między Krzyżem a Szczecinem Dąbiem linia kolejowa podzielona jest na odcinki, a ruch pociągów nadzorowany jest przez dyżurnych ruchu ze zlokalizowanych na nich nastawni kolejowych.

Stacja kolejowa w Stargardzie przebudowywana jest w ramach modernizacji linii kolejowej Poznań – Szczecin. Realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycja o wartości ponad 4 miliardów złotych jest współfinansowana przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Zakończenie zasadniczych prac na stacji planowane jest do końca 2023 roku.