Tak zmieni się stacja Zakopane

Tak zmieni się stacja Zakopane

Od marca 2022 r. trwają intensywne prace na stacji Zakopane. Z tego względu w czasie wakacji pasażerowie dojeżdżali do stacji tymczasowej na Spyrkówce. Zamiast dotychczasowych trzech, zmodernizowana stacja zyska cztery wysokie perony, ułatwiające wsiadanie do pociągów.

Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała nas, że nowe obiekty będą dłuższe, dzięki temu przewoźnicy zyskają możliwość swobodnego planowania postojów na stacji Zakopane, w tym zatrzymywanie się dłuższych pociągów dalekobieżnych.

– Komfort zwiększą nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowania oraz ścieżki dotykowe dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się – wymienia Szalacha.

Dwa perony jednokrawędziowe, dwa wyspowe

Dotychczasowy peron nr 1, pozostanie jednokrawędziowy. Co ważne aby uzyskać peron wysoki i nie ingerować w istniejącą wiatę, cały teren zostanie obniżony.

– Jako jednokrawędziowy, zaplanowano także nowy peron nr 4, natomiast perony nr 2 i 3 będą dwukrawędziowe. Inwestycja PLK obejmuje przebudowę całego układu torowego w kierunku stacji Poronin – mówi przedstawicielka PLK.

Dotychczasowe prace

Na zakopiańskiej stacji, rozebrano już istniejące elementy infrastruktury kolejowej, m.in. sieci trakcyjnej, linii energetycznych, oświetlenia, urządzeń automatyki. Zdemontowano tory i perony, by wybudować nowe, służące podróżnym w lepszym dostępie do kolei. Wykonano część robót ziemnych wraz z przekopami dla identyfikacji infrastruktury podziemnej.

– To istotny zakres prac, pozwalający wyeliminować kolizje. Elementy zidentyfikowanej sieci, zabezpieczono i częściowo przebudowano – podkreśla Dorota Szalacha

Jak dodała, zakończono budowę platform roboczych dla pracy ciężkiego sprzętu. Dzięki temu, niebawem – przy pomocy palownicy- umocniona zostanie skarpa, umożliwiająca m.in. kontynuację robót na torach. Wykonano również ścianki, zabezpieczające strefę pracy oraz infrastrukturę podziemną na styku prowadzonych przedsięwzięć, prowadzonych przez PLK i Miasto – realizatora Centrum Komunikacyjnego Zakopane.

– Realizacja inwestycji kolejowej, przy jednoczesnym prowadzeniu prac przez Miasto stanowi duże wyzwanie logistyczne dla wykonawców – przyznała przedstawicielka zarządy infrastruktury

Pasażerowie ze zmodernizowanej stacji kolejowej w Zakopanem powinni skorzystać w drugiej połowie 2023 r.

Przebudowa zakopiańskiej stacji jest elementem większego przedsięwzięcia inwestycyjnego PKP Polskich Linii Kolejowych na trasie do Zakopanego. Inwestycja zwiększy możliwości podróży na kolejowej zakopiance, poprawi dostępność i komfort obsługi podróżnych. Maksymalna prędkość projektowa, planowana na linii od stacji Chabówka to 120 km/h, z miejscowymi ograniczeniami ze względu teren górski.

Dodajmy, że obok stacji powstaje miejska inwestycja. Jest to wielopoziomowy parking, który pomieści około 150 samochodów osobowych. Wcześniej Urząd Miasta Zakopane zakończył modernizację dworca kolejowego , który obecnie pełni rolę centrum komunikacyjnego i łączy funkcje dworca kolejowego oraz autobusowego.