Szczegóły nowego rozkładu jazdy PKP Intercity dla województwa warmińsko-mazurskiego

Szczegóły nowego rozkładu jazdy PKP Intercity dla województwa warmińsko-mazurskiego

Utrzymanie dotychczasowej siatki połączeń z/do Olsztyna oraz pozostawienie trasy pociągu IC Brda z Iławy i Działdowa do Warszawy, a także powrót bezpośrednich, całorocznych pociągów do Zakopanego. Tak wygląda nowy rozkład jazdy PKP Intercity dla województwa warmińsko-mazurskiego na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.

W nowym rocznym rozkładzie jazdy liczba połączeń do/z Olsztyna nie ulegnie zmianie. Nadal kursować będzie 18 par pociągów całorocznych. Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego będą mieli do dyspozycji 8 par połączeń do Warszawy, 2 – do Białegostoku, 6 – do Trójmiasta, 5 – do Szczecina, 4 – do Poznania, 2 – do Wrocławia. Pomimo zakończenia remontu linii kolejowej nr 3, PKP Intercity pozostawiło pociąg IC Brda relacji Bydgoszcz – Warszawa przez Iławę, zapewniając poranne połączenie do stolicy dla mieszkańców Iławy i Działdowa oraz wieczorne połączenie powrotne.

Powrót bezpośrednich, całorocznych pociągów do Zakopanego

Od 22 grudnia wrócą bezpośrednie całoroczne połączenia do Zakopanego. Mieszkańcy Iławy i Działdowa będę mogli dojechać do stolicy Tatr pociągami TLK Małopolska i TLK Karpaty. Dotychczas, ze względu na prace modernizacyjne prowadzone na trasie Kraków – Zakopane, bezpośrednio pociągiem pod Tatry można było dojechać tylko w wakacje oraz ferie zimowe, a w pozostałym okresie korzystając z zastępczej komunikacji autobusowej od/do Krakowa.

Dostosowanie do prac modernizacyjnych

Obowiązujący od 10 grudnia nowy rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. Zarządca infrastruktury kontynuował będzie remont na linii kolejowej 38 na odcinku Ełk – Korsze, skutkujący przerwą w ruchu. Na trasie Olsztyn Główny – Kętrzyn – Giżycko wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Obejmie ona pociągi IC Mamry oraz IC Warmia. Kontynuowana będzie również jazda trasą okrężną przez Szczytno i Pisz pociągów IC Rybak i TLK Biebrza.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na marzec 2026 roku.