Strajk w Niemczech. Pociągami PKP Intercity tylko do Rzepina

Strajk w Niemczech. Pociągami PKP Intercity tylko do Rzepina

PKP Intercity poinformowało o zmianach w kursowaniu wybranych pociągów do/z Berlina w dniach 15-17 listopada. Sytuacja ta wynika z ogłoszonego przez Niemiecki Związek Zawodowy Maszynistów Lokomotyw (GDL) strajku.

Strajk rozpocznie się w środę, 15 listopada 2023 r. o godz. 22:00 i potrwa do czwartku, 16 listopada 2023 r., do godz. 18:00

15 listopada 2023 r.

pociągi:

 • nr 46 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin,
 • nr 56 relacji Przemyśl Główny – Berlin,
 • nr 44 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin,
 • nr 40 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin

zakończą bieg w Rzepinie. Dalszą podróż do Berlina podróżni odbędą na pokładzie Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA) do Frankfurtu (Oder) i dalej pociągami regionalnymi DB. ZKA uruchamiana jest przez PKP Intercity.

16 listopada 2023 r.

pociągi:

 • nr 456 relacji Graz Hauptbahnhof – Berlin-Charlottenburg,
 • nr 248 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin Hbf,
 • nr 246 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin Hbf,
 • nr 48 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin,
 • nr 58 Gdynia Główna – Berlin,
 • nr 46 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin,
 • nr 56 relacji Przemyśl Główny – Berlin,
 • nr 44  relacji Warszawa Wschodnia – Berlin,  
 • nr 40 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin

zakończą bieg w Rzepinie. Dalszą podróż do Berlina podróżni odbędą na pokładzie Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA) do Frankfurtu (Oder) i dalej pociągami regionalnymi DB. ZKA uruchamiana jest przez PKP Intercity.

Tego dnia ze stacji Rzepin odjadą pociągi:

 • nr 457 relacji Berlin-Charlottenburg – Graz Hauptbahnhof,
 • nr 59 relacji Berlin Hbf – Gdynia Główna,
 • nr 49 relacji Berlin Hbf – Warszawa Wschodnia,
 • nr 247 relacji Berlin Hbf – Warszawa Wschodnia,
 • nr 249 relacji Berlin Hbf – Warszawa Gdańska,
 • nr 57 relacji Berlin Hbf – Przemyśl Główny,
 • nr 47 relacji Berlin Hbf – Warszawa Wschodnia,
 • nr 41 relacji Berlin Hbf – Warszawa Wschodnia,
 • nr 45 relacji Berlin Hbf – Warszawa Wschodnia.

Podróżni z Berlina do Frankfurtu (Oder) będą mogli skorzystać z przejazdu pociągami regionalnymi DB a na odcinku od Frankfurtu (Oder) do Rzepina na pokładzie Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA), uruchamianej przez PKP Intercity.

17 listopada 2023 r.

ze stacji Rzepin odjadą pociągi:

 • nr 57 relacji Berlin Hbf – Przemyśl Główny,
 • nr 47 relacji Berlin Hbf – Warszawa Wschodnia,
 • nr 41 relacji Berlin Hbf – Warszawa Wschodnia,
 • nr 45 relacji Berlin Hbf – Warszawa Wschodnia.

Podróżni z Berlina do Frankfurtu (Oder) będą mogli skorzystać z przejazdu pociągami regionalnymi DB a na odcinku od Frankfurtu (Oder) do Rzepina na pokładzie Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA), uruchamianej przez PKP Intercity.

W dniach 15-16 listopada Zastępcza Komunikacja Autobusowa będzie obowiązywała za każdy pociąg PKP Intercity jadący do i z Berlina. Autobusy ZKA będą kursowały z placu przed dworcem w Rzepinie do stacji Frankfurt (Oder) i z tej stacji do Rzepina. Łączny czas przejazdu ZKA wraz z przejściem do i z autobusu wynosić będzie około 60 minut. Od stacji Frankfurt (Oder) do Berlina oraz w relacji odwrotnej podróżni mogą odbyć przejazd pociągami regionalnymi.

Podróżni, którzy posiadają bilety od i do Niemiec wydane do 15 listopada 2023 r. na przejazdy 15-17 listopada 2023 r., mogą jechać na podstawie posiadanego biletu od 15 listopada 2023 r. do 23 listopada 2023 r. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, również wydanych według ofert specjalnych w tym Super Promo International. Podróżni, którzy zdecydują się na zmianę terminu wyjazdu mogą pobrać w kasie nieodpłatne rezerwacje miejsca.

Ponadto PKP Intercity wprowadza szczególne zasadach zwrotów biletów międzynarodowych ważnych na przejazdy od i do Niemiec, kupionych w kanałach sprzedaży „PKP Intercity” najpóźniej 15 listopada 2023 r. i ważnych na przejazdy do 17 listopada 2023 r.

1. Należności za bilety, z zastrzeżeniem ust. 2 – należy zwracać na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach międzynarodowych — bez potrącenia odstępnego.

2. Należności za bilety według ofert specjalnych, których warunki wyłączają zwrot, należy zwracać:

 • w kasie biletowej – gdy są zwracane przed upływem terminu ich ważności,
 • w drodze reklamacji – gdy są zwracane po upływie terminu ich ważności lub zostały kupione w Serwisie e-IC albo aplikacji PKP Intercity.

3. Jeżeli do biletów wymienionych w ust. 1 i 2 były kupione rezerwacje, dopłaty do pociągu EIP lub bilety na przewóz — to należności za te bilety również zwracamy bez potrącania odstępnego.

4. Jeżeli bilet został zwrócony w Serwisie e-IC albo aplikacji PKP Intercity z potrąceniem odstępnego, zwrócimy kwotę pobranego odstępnego w drodze reklamacji.

O strajku w Niemczech

Niemiecki Związek Zawodowy Maszynistów Lokomotyw (GDL) wysłał Deutsche Bahn (DB) decyzję o strajku we wtorek po południu – dwa dni przed kolejną rundą negocjacji.

Ten strajk jest zupełnie niepotrzebny. W czwartek i piątek mamy negocjacje w sprawie kalendarza, które wspólnie uzgodniliśmy. Związek zawodowy maszynistów ignoruje zmowę i zachowuje się nieodpowiedzialnie – skomentował decyzję GDL Martin Seile, członek zarządu DB ds. zasobów ludzkich

Na stole negocjacyjnym jest już 11-procentowa podwyżka oraz  premii za kompensację inflacji w wysokości do 2.850 euro. W ramach ostatnich rozmów GDL wysunął 35 postulatów, które zwiększyłyby koszty osobowe DB o 50 procent. Oprócz 35-godzinnego tygodnia pracy w 4-dniowym tygodniu pracy z pełnym wynagrodzeniem, Związek chce na przykład podwyżki płac o 555 euro miesięcznie, 25-procentowej podwyżki premii, 67-procentowego zwiększenia zakładowych programów emerytalnych i rozszerzenia obszaru organizacyjnego na infrastrukturę. Ponadto GDL domaga się, aby DB nie stosowała ustawy o jedności rokowań zbiorowych (TEG).

Seiler określił żądanie GDL dotyczące skrócenia godzin pracy z pełną rekompensatą płacową jako „niewłaściwą drogę”.  Koleje Niemieckie musiałby wówczas zatrudnić o 10% więcej pracowników, aby wypełnić te luki.