Stacja Rogoźnica otrzyma semafory świetlne

Stacja Rogoźnica otrzyma semafory świetlne

Polskie Linie Kolejowe PKP rozstrzygnęły przetarg na remont urządzeń SRK na stacji Rogoźnica (linia kolejowa nr 137), obejmujący wymianę sygnalizatorów kształtowych na świetlne, wraz z dostosowaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym do nowych warunków lokalnych.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki MTMKOL AUTOMATYKA z Wrocławia. O zamówienie starało się łącznie 6 wykonawców.

Remont urządzeń SRK na stacji Rogoźnica obejmuje wymianę 9 wyeksploatowanych semaforów kształtowych, oraz wymianę wyeksploatowanych tarcz ostrzegawczych ToA oraz ToK.

Prace polegać będą również na zabudowie nowych kabli do semaforów świetlnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Wykonawca zaprojektuje i wykona obwody sygnałowe, obwody świateł nowo zabudowanych semaforów świetlnych oraz układy zależnościowe współpracujące z kluczową tablicą zależności, umożliwiające bezpieczne wyświetlanie sygnałów na semaforach w obrębie stacji Rogoźnica.

Zamawiający oczekuje budowy awaryjnego źródła zasilania, wyposażonego w automatyczny agregat, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń SRK i TK, zabudowanych na posterunku.

Termin wykonania robót ustalono na połowę listopada 2024 roku. PKP PLK oczekiwały  48-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.