Stacja Hajnówka będzie przebudowana

Stacja Hajnówka będzie przebudowana

W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ torowy. Zwiększą się możliwości ruchu przez stację składów nadjeżdżających od strony Bielska Podlaskiego i Czeremchy. Pociągi będą mogły krzyżować się, czyli mijać w obrębie stacji. W tym celu zabudowane zostaną dwa dodatkowe rozjazdy i elektroniczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wymiana urządzeń sterowania w nastawni oraz na sąsiadującym z nią przejeździe kolejowo-drogowym w ul. Warszawskiej dodatkowo zwiększy poziom bezpieczeństwa.

W ramach prac zaplanowano również budowę nowego peronu nr 5 oraz wydłużenie istniejącego peronu nr 4. W efekcie oba będą miały po 250 m długości i umożliwią sprawne przyjmowanie długich pociągów dalekobieżnych. Nowy peron powstanie w pobliżu ul. Warszawskiej i parkingu dla samochodów. Znajdą się na nim wiaty , ławki i niezbędne oznakowanie, a dostęp dla osób o ograniczonej mobilności zapewni pochylnia.

Stacja Hajnówka zmienia się dla podróżnych

PKP PLK S.A. kontynuują prace zwiększające komfort i możliwości podróży ze stacji w Hajnówce. W latach 2017-2021 ze wsparciem unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, przeprowadzono roboty modernizacyjne na stacji oraz nieczynnej linii kolejowej Lewki – Hajnówka. Ich celem było dostosowanie infrastruktury do powrotu ruchu pociągów regionalnych i transportów towarowych. Dzięki inwestycji po 25 latach pociągi wróciły na linię.

Planowane obecnie prace to kolejny krok w modernizacji stacji Hajnówka. Stworzą one nowe możliwości ruchu składów dalekobieżnych i zapewnią lepsze warunki podróżnym. Roboty budowlane rozpoczną się w przyszłym roku. Ich zakończenie zaplanowano na przełom 2024 i 2025 roku. Inwestycja realizowana będzie w formule projektuj i buduj. Szczegółowy harmonogram prac zostanie przygotowany przez wykonawcę.

Roboty w Hajnówce o wartości 32 mln zł netto będą realizowane w ramach projektu „Likwidacja wąskich gardeł i zwiększenie przepustowości linii kolejowych – etap II”. Inwestycja realizowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności