Słabe półrocze dla przewozów towarowych

Słabe półrocze dla przewozów towarowych

W pierwszym półroczu 2022 r. koleją przewieziono ponad 115,2 mln ton towarów, praca przewozowa wyniosła 30,8 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 42,4 mln pociągokilometrów. W zestawieniu rok do roku to spadek o prawie 9,9 mln ton (-7,9%) w masie towarów, wzrost o prawie 0,2 mld tonokilometrów (+0,6%) w wykonanej pracy przewozowej i spadek o 0,7 mln pociągokilometrów (‑1,7%) w pracy eksploatacyjnej.

Od lutego 2023 r. obserwowaliśmy spadki w przewiezionej koleją masie ładunków w zestawieniu poszczególnych miesięcy rok do roku. Wyniki pierwszego półrocza uwidaczniają wyzwania jakie stoją przed branżą transportową. Wojna w Ukrainie nadal determinuje ograniczenia na kierunkach blisko- i dalekowschodnich, co rzutuje na transport intermodalny. W kraju natomiast została ustabilizowana sytuacja z zapotrzebowaniem na transport węgla. Biorąc pod uwagę, że struktura przewozów w Polsce nadal znacząco różni się od wielu krajów europejskich, przewoźnicy kolejowi powinni poszukiwać nowych kierunków na rozwój. W ostatnim czasie rośnie potencjał przewozowy m.in. dla grup towarowych związanych z rolnictwem – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

W czerwcu 2023 r. koleją przewieziono prawie 18,1 mln ton ładunków, co w zestawieniu z 2022 r. oznacza spadek o 2,3 mln ton (-11,2%). Praca przewozowa osiągnęła wartość 4,9 mld tonokilometrów i była niższa o 0,4 mld tonokilometrów (-8,1%) wobec czerwca 2022 r. Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 6,9 mln pociągokilometrów – o ponad 0,5 mln (-6,8%) mniej niż rok wcześniej. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła 271 km – o 9 km więcej niż w czerwcu 2022 r.

W zestawieniu miesiąc do miesiąca zauważalny jest spadek w masie przetransportowanych towarów o ponad 0,5 mln ton (-2,7%), mniejsza  wartość pracy przewozowej o prawie 0,05 mld tonokilometrów (-1%) i zmniejszenie wykonanej pracy eksploatacyjnej o prawie 0,1 mln pociągokilometrów (-1%). Wzrosła natomiast średnia odległość przewozu 1 tony ładunku – o 5 km wobec maja 2023 r.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za okres styczeń-czerwiec 2023

PrzewoźnikUdział
PKP Cargo S.A.32,35%
DB Cargo Polska S.A.15,35%
Lotos Kolej sp. z o.o.5,44%
PKP LHS sp. z o.o.4,05%
PUK Kolprem sp. z o.o.3,70%
Freightliner PL sp. z o.o.3,09%
ORLEN KolTrans sp. z o.o.2,61%
CTL Logistics sp. z o.o.2,20%
Pol-Miedź Trans sp. z o.o.2,17%
CD Cargo Poland sp. z o.o.1,96%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów za okres styczeń-czerwiec 2023

PrzewoźnikUdział
PKP Cargo S.A.34,94%
Lotos Kolej sp. z o.o.8,67%
DB Cargo Polska S.A.5,37%
PKP LHS sp. z o.o.4,55%
ORLEN KolTrans sp. z o.o.3,70%
Freightliner PL sp. z o.o.3,43%
CTL Logistics sp. z o.o.3,22%
PCC Intermodal S.A.2,63%
CD Cargo Poland sp. z o.o.2,30%
Inter Cargo sp. z o.o.2,29%

Udział przewoźników wg pracy eksploatacyjnej przewiezionych towarów za okres styczeń-czerwiec 2023

PrzewoźnikUdział
PKP Cargo S.A.37,14%
Lotos Kolej sp. z o.o.8,51%
DB Cargo Polska S.A.6,47%
ORLEN KolTrans sp. z o.o.3,60%
CTL Logistics sp. z o.o.3,41%
PCC Intermodal S.A.2,98%
Freightliner PL sp. z o.o.2,14%
PKP LHS sp. z o.o.2,11%
T&C sp. z o.o.1,88%
Alza Cargo sp. z o.o.1,83%