SKPL Cargo z otwartym dostępem na trasie Warszawa – Hrebenne – Rawa Ruska

SKPL Cargo z otwartym dostępem na trasie Warszawa – Hrebenne – Rawa Ruska

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał SKPL Cargo otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Warszawa Wschodnia – Hrebenne – Rawa Ruska.

Spółka SKPL Cargo zadeklarowała chęć realizowania nowych usług przewozu osób codziennie w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2028 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 oraz 2027/2028.

Sam przewoźnik studzi jednak emocje z możliwością uruchomienia tego połączenia.

Wydanie zgody uprawniającej do wykonywania przewozów kolejowych w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2028 r. nie oznacza, że pociąg rozpocznie kursowanie już dziś. Dopiero wydanie formalnej decyzji przez Prezesa UTK pozwala nam na złożenie wniosków o przydzielenie tras pociągów w ramach wolnej przepustowości, a te należy przesłać na 40 dni przed planowanym uruchomieniem nowego połączenia – tłumaczy SKPL Cargo.

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pociąg dostępny będzie wyłącznie w komunikacji międzynarodowej. Tym samym dopuszczalne będzie odbywanie przejazdów przez podróżnych wyłącznie pomiędzy stacją początkową oraz końcową danej relacji (poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej). W rezultacie nowa usługa będzie niedostępna w komunikacji krajowej.

Nadal trwają uzgodnienia natury organizacyjno-prawnej. W praktyce oznacza to, że nowe połączenie mogłoby wystartować najwcześniej od wrześniowej korekty rozkładu jazdy – dodaje SKPL Cargo.

Zgodnie z zaproponowanym rozkładem, skład ze stacji Rava Ruska odjeżdżałby o godz. 8:45 (czas lokalny), do stacji Hrebenne przyjechałby o 7:59 po postoju technicznym na potrzeby odprawy granicznej odjechałby o godz. 8:20. Kolejnym postój zapanowano w Lublinie (przyj. 11:00, odj. 11:05). Do stacji Warszawa Wschodnia pociąg przyjechałby o godzinie 13:00.

W drogę powrotną, pociąg wyruszyłby o godz. 14:00. Przyjazd do stacji Lublin Główny zaplanowano na godz. 15:55 a odjazd o 16:00. Do Hrebennego skład przyjechałby o 18:40 i po wymaganej odprawie granicznej odjechałby o 19:01 aby po kolejnych 14 minutach dojechać o 20:15 (czas lokalny) do stacji Rava Ruska.