SKM Warszawa z certyfikatem bezpieczeństwa do 2025 roku

SKM Warszawa z certyfikatem bezpieczeństwa do 2025 roku

Warszawska Szybka Kolej Miejska z sukcesem zakończyła proces uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa w części A i B, wydawanego przez Urząd Transportu Kolejowego.

– Uzyskany dokument potwierdza wysokie standardy bezpieczeństwa, które spełnia warszawska SKM. Świadczy także o tym, że spółka posiada odpowiednie regulacje wewnętrzne i wdrożone procedury, które zapewniają bezpieczne prowadzenie działalności przewozowej – powiedział Alan Beroud, Prezes Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej. – Nawet w tak trudnym czasie epidemii, musimy się skupić nie tylko na walce z jej skutkami, ale przede wszystkim na zapewnieniu naszym pasażerom bezpiecznego przejazdu do domu, pracy czy szkoły – dodał Prezes Beroud.

Od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z wymogami przepisów unijnych i krajowych Certyfikat Bezpieczeństwa jest dokumentem wydawanym na okres 5 lat, obowiązkowym dla każdego licencjonowanego przewoźnika kolejowego w Unii Europejskiej, umożliwiającym mu dostęp do infrastruktury i niezbędnym do wykonywania przewozów. Składa się on z dwóch części: A i B.

Część A potwierdza akceptację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego oraz spełnienie wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) i innych przepisach prawa wspólnotowego i krajowego. Dla przewoźnika jest to również dokument ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Część B potwierdza spełnienie przez przedsiębiorstwo kolejowe wymagań w zakresie bezpieczeństwa przewozów na danej, krajowej sieci kolejowej. W przypadku Szybkiej Kolei Miejskiej są to linie kolejowe zarządzane przez PKP PLK S.A.