PLK zwiększa możliwości kolei na linii łączącej Śląsk i porty

PLK zwiększa możliwości kolei na linii łączącej Śląsk i porty

W listopadzie specjalny pociąg PUN wjedzie na tory na linii Herby Nowe (Kalina) – Rusiec Łódzki (nr 131). Wykonawca już rozpoczął roboty torowe i sieciowe. Wartość inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. to ponad 1,2 mld zł ze współfinansowaniem z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Efektem prac będzie sprawniejsza kolej oraz przewóz towarów koleją z województwa śląskiego w stronę portów bałtyckich.

Koronawirus nie wstrzymuje inwestycji na ważnej trasie kolejowej na odcinku Herby Nowe (Kalina) – Rusiec Łódzki. Obok prac utrzymany jest ruch pociągów po jednym torze. Wykonawca rozpoczął roboty na 14-km odcinku od miejscowości Kalina do stacji Herby Nowe i Wręczyca. Prace są także na 11-km szlaku Miedźno – Działoszyn. Budowę nowych torów poprzedza demontaż wyeksploatowanych elementów linii kolejowej. Brygady wykonawcy sukcesywnie usuwają tory oraz urządzenia przytorowe. Przy pomocy specjalnego sprzętu demontowana jest stara sieć trakcyjna. Wykonawca już montuje fundamenty nowych konstrukcji wsporczych.

W listopadzie zaplanowano na linii prace zmechanizowane. Przed wjazdem pociągu do potokowej wymiany nawierzchni torowej (PUN) już prowadzone są roboty przygotowawcze. Obok linii zabezpieczone są tereny budowy oraz miejsca składowania materiałów.

Na budowie ze względu na utrzymany ruch pociągów stosowane są wymagane rygory bezpieczeństwa. Wykonawca pracuje zgodnie z aktualnymi wymogami sanitarnym w zakresie ochrony przed koronawirusem. 

Efektem prac będzie lepsza oferta przewozów pasażerskich oraz zwiększenie możliwości transportowych kolei między Śląskiem a portami Trójmiasta.

Przebudowane tory i nowe urządzenia zabezpieczające umożliwią prowadzenie pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h. Zwiększy się również przepustowość trasy, tzn. pojedzie więcej składów. Sprawny przewóz ładunków wpłynie na rozwój gospodarki i regionu. Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei w stosunku do innych gałęzi transportu.

PLK poprawią komfort podróżnych na stacjach: Herby Nowe, Chorzew Siemkowice i Rusiec Łódzki. Perony zostaną przebudowane i dostosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. PLK planują poszerzenie zakresu zadania o odbudowę peronów na stacjach Działoszyn i Kłobuck. To działanie z myślą o pasażerach, uwzględniające inicjatywę mieszkańców, samorządów oraz deklaracje przewoźnika o wznowieniu połączeń pasażerskich i postojach.

Zakres prac to wymiana ponad 130 km torów, sieci trakcyjnej oraz ponad 150 rozjazdów. Zaplanowano odnowę 47 obiektów inżynieryjnych, w tym 300-metrowego mostu na Warcie w Działoszynie. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz drogowym, co zapewni modernizacja 24 przejazdów. Dla sprawnego i bezpiecznego przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych, zostanie wybudowane lokalne centrum sterowania w Herbach Nowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we wrześniu 2019 roku podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej nr 131 na odcinku Herby Nowe (Kalina) – Rusiec Łódzki w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”. Wartość inwestycji to ponad 1,2 mld zł. Projekt jest w 85% dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac zaplanowane jest w I kwartale 2023 roku.