Skanska z najkorzystniejszą ofertą na modernizację stacji Limanowa

Skanska z najkorzystniejszą ofertą na modernizację stacji Limanowa

PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęły przetarg na modernizację stacji Limanowa w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odc. Chabówka – Rabka Zaryte – Mszana Dolna oraz Limanowa – Klęczany – Nowy Sącz”. Różnica cenowa między wykonawcami jest naprawdę niewielka.

Pod koniec stycznia zarządca infrastruktury poinformował, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć 206 640 275,64 zł brutto. Do spółki wpłynęło dziewięć ofert w wysokości od 356 683 378,27 zł brutto (konsorcjum Track Tec Construction, Polbud – Pomorze) do 479 085 000 zł brutto (konsorcjum PORR, Trakcja System).

Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej jako najkorzystniejsza okazała się oferta w wysokości 335 749 939 zł brutto złożona przez spółkę Skanska. Różnice między kolejnymi ofertami są niewielkie. PKP PLK drugą najniższą ofertę złożoną przez spółkę ZUE (335 949 986,98 zł brutto) oceniła na 99,9404530473 pkt, a kolejną złożoną przez konsorcjum PORR, Trakcja System (335 949 987 zł brutto) zarządca ocenił na 99,9404530413 pkt.

W postępowaniu dwie oferty zostały odrzucone.

Zamówienie obejmuje prace na stacji Limanowa oraz na odcinku o długości blisko 3,5 km. Jest to m.in. budowa nowych torów, peronów i przejść na stacji, z uwzględnieniem dostępności dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W ramach zadania przewidziano również budowę dwóch wiaduktów oraz trzech mostów, a także prace w zakresie sieci trakcyjnej, urządzeń automatyki i sterowania ruchem kolejowym.

Przypomnijmy, że 8 marca 2024 r. w obecności ministra i wiceministra infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości przeszło 1,9 mld zł netto na modernizację odcinka pomiędzy Limanową a bocznicą Klęczany.