Siemens Mobility zmodernizuje infrastrukturę kolejową w Estonii

Siemens Mobility zmodernizuje infrastrukturę kolejową w Estonii

Firma Siemens Mobility wspólnie z GRK Rail oraz Kolejami Estońskimi (Eesti Raudtee) zmodernizuje blisko 90 procent linii estońskiej sieci kolejowej. Projekt obejmuje modernizację systemów sterowania ruchem kolejowym, a w końcowej fazie także wdrożenie europejskiego systemu zarządzania i kierowania ruchem kolejowym (ERTMS/ETCS) na całej sieci kolejowej Estonii. Wartość umowy to 115 mln EUR.

Celem Kolei Estońskich jest osiągnięcie optymalnej, niezawodnej, bezpiecznej i taniej infrastruktury kolejowej w całym cyklu życia oraz przygotowanie do wdrożenia systemu ERTMS, zgodnie z wytycznymi unijnymi. Modernizując swoją infrastrukturę, Koleje Estońskie realizują także ekologiczne cele polityki transportowej, zakładających przekierowanie 30% transportu drogowego na kolej i drogi wodne do 2030 roku i 50% do 2050 roku

– Podpisany kontrakt pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości, wydajnego i bezpiecznego ruchu kolejowego zarówno w transporcie towarowym, jak i pasażerskim, a także przyczyni się do rozwoju regionalnego kraju – powiedział Erik Laidvee, Prezes Zarządu Kolei Estońskich.

Umowa została podpisana na 25 lat i obejmuje wdrożenie dopuszczonych do stosowania systemów sterowania ruchem kolejowym, pięć lat wsparcia i konserwacji oraz serwis części zamiennych w całym okresie umowy. Modernizacja obejmie 6 głównych linii kolejowych oraz 50 stacji kolejowych w Estonii.

Wspólna dostawa Siemens Mobility i GRK Rail obejmuje inżynierię, dostawę, montaż i testowanie nowych systemów sterowania ruchem kolejowy, w tym m.in. systemu nastawnic kolejowych dla ruchu dalekobieżnego – Trackguard Westrace II.

– Siemens Mobility ma duże doświadczenie jako lider w cyfryzacji transportu kolejowego. To nasz kolejny duży projekt z obszaru infrastruktury kolejowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i cieszymy się, że możemy wprowadzać systemy gwarantujące bezpieczną i niezawodną kolej – powiedział Juha Lehtonen. CEO Siemens Mobility w regionie Finlandii i krajów bałtyckich.

Program modernizacji będzie realizowany w trzech różnych etapach w latach 2020 – 2027.