Siemens Mobility z umową ramową na dostawę do 250 lokomotyw dla Railpool 

Siemens Mobility z umową ramową na dostawę do 250 lokomotyw dla Railpool 

Railpool i Siemens Mobility zawarły umowę ramową na dostawę do 250 lokomotyw. Wraz z podpisaniem umowy, 70 lokomotyw Vectron zostało natychmiast zamówionych. Pierwsze zamówienie obejmuje 24 lokomotywy wielosystemowe do użytku w sieciach AC i DC, a także 46 lokomotyw AC. Dzięki temu zamówieniu flota Vectron Railpool wzrośnie do 228 lokomotyw. Umowa ramowa obejmuje warianty Vectron, które mogą działać w maksymalnie 16 krajach i na różnych europejskich korytarzach kolejowych (północ-południe i wschód-zachód).

Siemens Mobility po raz pierwszy dostarczy lokomotywy wielosystemowe Vectron do Railpool 

Niedawna rozbudowa naszej nowoczesnej floty odbywa się z myślą o maksymalnej elastyczności operacyjnej dla naszych klientów. Oprócz lokomotyw wielosystemowych dla ruchu wschód-zachód, dodajemy do naszej oferty kolejne lokomotywy AC, głównie dla korytarza skandynawskiego i regionu DACH. Podobnie jak lokomotywy MS, lokomotywy AC są również doskonale przygotowane do nadchodzącej ekspansji ETCS w Europie – powiedział Torsten Lehnert, CEO Railpool.

Jesteśmy szczególnie zadowoleni z kontynuacji naszej udanej współpracy z Railpool. Kolejne zamówienia, takie jak to, pokazują, że nasze lokomotywy imponują klientom swoją jakością i wyjątkową niezawodnością operacyjną. Dzięki uniwersalnej użyteczności Vectron, nasz klient może szybko i elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby rynku i zapewniać przyjazny dla klimatu, transgraniczny transport kolejowy w całej Europie – powiedział Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock Siemens Mobility.

Lokomotywy dla Railpool mają moc 6,4 MW i w zależności od wariantu, mogą osiągać prędkość maksymalną do 230 km/h. Są one również wyposażone w niezbędne wyposażenie krajowe. Są one również wyposażone w niezbędne krajowe systemy kontroli pociągu, a także Europejski System Sterowania Pociągiem.

Łącznie z tym pierwszym zamówieniem, Siemens Mobility sprzedał ponad 2400 lokomotyw z rodziny Vectron 96 klientom w 16 krajach. Do tej pory flota przejechała ponad 900 milionów kilometrów. Lokomotywy z platformą Vectron są dopuszczone do eksploatacji w 20 krajach europejskich.