Siedem lokomotyw Vectron MS w parku taborowym ORLEN Unipetrol Doprava

Siedem lokomotyw Vectron MS w parku taborowym ORLEN Unipetrol Doprava

Spółka ORLEN Unipetrol Doprava odebrała siódmą lokomotywę Siemens Vectron MS serii 383. Przejmując pojazd, przewoźnik zakończył rozpoczętą w 2017 roku planową modernizację taboru, mającą na celu powiększenie parku taboru.

ORLEN Unipetrol Doprava, jeden z największych kolejowych przewoźników towarowych w Czechach, wzmacnia zatem swoje możliwości przewozowe dzięki sukcesywnej modernizacji taboru, który zapewnia przewozy na liniach krajowych i do krajów ościennych, a także pomiędzy spółkami z grupy ORLEN Grupa. Tym samym kontynuuje realizację strategii Grupy ORLEN w zakresie ograniczania emisji CO2. Lokomotywy Vectron MS podczas swojej eksploatacji w grupie ORLEN Unipetrol przejechały prawie 2,8 mln km, co odpowiada emisji około 28 000 ton CO2 z eksploatacji lokomotyw spalinowych.

Strategia Grupy ORLEN zakłada neutralność emisyjną do 2050 roku. Inwestycje w zrównoważony rozwój grupy ORLEN Unipetrol, czyli unowocześnienie floty samochodowej ORLEN Unipetrol Doprava, są integralnymi krokami do jego realizacji. Nowoczesne lokomotywy Siemens Vectron MS pomagają nam nie tylko zwiększyć wolumen i niezawodność przewozów, zoptymalizować koszty operacyjne, ale także ograniczyć produkcję emisji CO2, co wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy ORLEN – powiedział Tomasz Wiatrak, Prezes Zarządu Rady Dyrektorów Grupy ORLEN Unipetrol.

Realizujemy na bieżąco planową modernizację naszej floty samochodowej. Pierwsza lokomotywa Siemens Vectron MS dołączyła do naszej floty w październiku 2017 r., sukcesywnie dodawane były kolejne, a ostatnia, siódma lokomotywa, dołączyła do naszej floty w lutym tego roku. Każda lokomotywa pokonuje rocznie prawie 120 000 kilometrów i zastępuje 45 ciężarówek oraz może przewozić pociągi o masie około 2000 ton z prędkością 100 km/h. Pomagają nam nie tylko zwiększyć wolumen przewożonych produktów, ale także zoptymalizować ogólne koszty eksploatacji i utrzymania floty pojazdów – mówi Jaroslav Dvořák, prezes zarządu ORLEN Unipetrol Doprava. Nasze lokomotywy Vectron wyprodukowały dzięki rekuperacji w 2022 r. 1 471 000 kWh, czyli ok. 10% całkowitej zużytej energii elektrycznej trakcyjnej. Są bardzo energooszczędne, zużywają zaledwie 0,029 kWh energii do przetransportowania jednej tony towaru na kilometr – dodał Dvořák

Lokomotywy Vectron w barwach ORLEN Unipetrol o mocy 6400 kW i normalnej prędkości eksploatacyjnej 100 km/h przewożą głównie produkty chemiczne. Vectrony te mogą pracować nie tylko w Czechach, ale także we wszystkich krajach sąsiednich – w Polsce, na Słowacji, w Niemczech i Austrii, a także na Węgrzech. Duży nacisk kładzie się nie tylko na osiągi, ale również na bezpieczeństwo. Lokomotywy oprócz krajowych urządzeń bezpieczeństwa pociągów poszczególnych krajów wyposażone są również w nowoczesne, ujednolicone europejskie urządzenie bezpieczeństwa pociągów ETCS (European Train Control System), GSM-R oraz zdalną diagnostykę. Jednym z ważnych aspektów bezpieczeństwa tych lokomotyw jest również bezpieczeństwo bierne, które zapewnia maszyniście możliwość przetrwania w sytuacji awaryjnej.

ETCS to urządzenie, które zwiększa bezpieczeństwo transportu kolejowego i zastępuje dużą liczbę różnych, niewspółpracujących ze sobą i często przestarzałych krajowych systemów bezpieczeństwa pociągów w poszczególnych krajach. W przeciwieństwie do większości pojazdów na czeskich kolejach, w których mobilna część europejskiego systemu bezpieczeństwa pociągów ETCS jest wdrażana dopiero po fakcie, mobilna część ETCS jest organiczną częścią lokomotyw elektrycznych Siemens Vectron MS, żadna z nich nie była produkowane i dostarczane bez tego systemu – mówi Roman. Kokšal, dyrektor generalny Siemens Mobility Czech Republic.

Ciekawostki na temat lokomotyw:

  • Jedna lokomotywa ma średni roczny przebieg prawie 120 000 km, czyli ok. 11 000 km/miesiąc, czyli ok. 370 km/dobę.
  • Te uniwersalne lokomotywy elektryczne mogą pracować w trzech kolejowych systemach zasilania (DC 3000 V, AC 25 000 V 50 Hz, AC 15 000 V 16,6 Hz).
  • Jedna lokomotywa z wagonami zastępuje na drogach 45 ciężarówek,
  • W okresie eksploatacji całej floty lokomotyw Siemens Vectron MS w grupie ORLEN lokomotywy przejechały blisko 2,8 mln km, co odpowiada emisji ok. 28 tys. ton CO2 z eksploatacji lokomotyw spalinowych.
  • Rekuperacja pozwoli zaoszczędzić prawie 1 500 000 kWh energii elektrycznej rocznie.
  • Jedna lokomotywa może przewozić pociągi o masie około 2000 t z prędkością 100 km/h. (Ograniczenie to wynika z prędkości konstrukcyjnej większości wagonów towarowych, sama lokomotywa może jechać z prędkością do 160 km/h).
  • Lokomotywa jest bardzo energooszczędna, zużywa zaledwie 0,029 kWh energii na przewóz jednej tony towaru na kilometr. To mniej więcej tyle samo, co czajnik do podgrzania 0,2 litra wody na filiżankę herbaty.
  • Każda lokomotywa ORLEN Unipetrol Vectron wyposażona jest w europejski system ochrony pociągu ETCS.
  • Lokomotywy Vectron dla ORLEN Unipetrol są  dopuszczone do eksploatacji w Czechach, Słowacji, Polsce, Niemczech, Austrii i na Węgrzech.
  • Wszystkie lokomotywy Vectron ORLEN Unipetrol Doprava wyposażone są w licznik energii elektrycznej, dzięki czemu istnieje możliwość dokładnego monitorowania zużycia lub odzysku energii trakcyjnej do późniejszego fakturowania.