Są oferty na przygotowanie STEŚ dla PKM Południe

Są oferty na przygotowanie STEŚ dla PKM Południe

Pięć firm z Gdańska, Poznania i Warszawy jest zainteresowanych przygotowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla projektu PKM Południe, czyli nowego połączenia kolejowego do południowych dzielnic Gdańska i sąsiednich gmin. Dziś, 15 lutego 2021 r. otwarte zostały oferty jakie wpłynęły do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ogłoszonym przez samorządową spółkę przetargu na przygotowanie STEŚ dla tej epokowej inwestycji.

Na ogłoszony przez PKM SA w grudniu 2020 r. przetarg wpłynęło łącznie 5 ofert. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono 4 mln zł netto (4,920 mln zł brutto). Dwie oferty zmieściły się w zaplanowanym budżecie, jedna oscyluje w pobliżu niego, a dwie go przekraczają.

Ofert złożyli:
• TPF Sp. z o.o. z Warszawy – 3,620 mln zł (4 452 600 brutto),
• Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. z Warszawy – 3,880 mln zł (4 772 400 brutto),
• Highway Sp. z o.o. z Gdańska – 4,365 mln zł (5 370 029,94 brutto),
• BBF Sp. z o.o. z Poznania – 5,880 mln zł (7 232 400 brutto),
• Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z Gdańska – 6,650 mln zł (8 179 500 brutto).

Jedynym kryterium wyboru w przetargu jest cena. Obecnie komisja przetargowa sprawdzi wszystkie oferty pod kątem formalnym i dopiero po tej ocenie wybrany zostanie wykonawca, który na realizację STEŚ dla PKM Południe będzie miał czas do 30 września 2023 r.

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe nie tylko określi rekomendowany przebieg PKM Południe, ale przede wszystkim będzie podstawą do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie przyszłej realizacji całego projektu lub jego części.