Ruszyła karuzela kadrowa na stanowiskach Dyrektorów Zakładów Linii Kolejowych

Ruszyła karuzela kadrowa na stanowiskach Dyrektorów Zakładów Linii Kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe poszukują już czterech Dyrektorów Zakładów Linii Kolejowych.

Jak się dowiedzieliśmy, dziś ze stanowiska został odwołany pan Piotr Siemianowski Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie. Jego funkcję przejmie Piotr Sawczuk, dotychczasowy zastępca żedyrektora do spraw technicznych.

Nasze informację potwierdzila Rusłana Krzemińska, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wszelkie zmiany przeprowadzane są w zgodzie z celami strategicznymi spółki, przy zachowaniu zasad ładu korporacyjnego – dodała Krzemińska.

Z opublikowanych ofert pracy wynika, że zarządca infrastruktury poszukuje kandydatów na Dyrektorów Zakładów Linii Kolejowych w Lublinie, Wałbrzychu, Ostrowie Wlkp. oraz Warszawie.

Od kandydatów spółka oczekuje następujących kwalifikacji:

 • wykształcenie wyższe,
 • 8 lat doświadczenia zawodowego, w tym 4 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • dobra znajomość zagadnień związanych z prawem pracy, zamówieniami publicznymi, administracją, gospodarką materiałową, inwestycjami, bezpieczeństwem oraz ruchem kolejowym,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • dojrzałość menedżerska.

Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należą:

 • zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań,
 • nadzór nad pracą podległych komórek wykonawczych dla zachowania wymaganych warunków bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Zakładzie Linii Kolejowych, koordynacja i nadzorowanie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • uczestnictwo w komisjach końcowych odbiorów robót inwestycyjnych, dokonywanie oględzin budowy oraz audytowanie działań wszystkich uczestników procesu budowlanego,
 • wnioskowanie w zakresie likwidacji linii kolejowych oraz zbędnej infrastruktury,
 • współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej oraz z Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym,
 • zawieranie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług oraz nabycia praw do nieruchomości, zarządzanie majątkiem trwałym i obrotowym, nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz nad gospodarką materiałową i magazynową,
 • nadzór nad funkcjonowaniem: SMS, MMS oraz systemów informatycznych,
 • wdrażanie uregulowań wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska, obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • organizowanie i nadzorowanie gospodarki finansowej i rachunkowości oraz nadzór nad rozliczaniem zobowiązań publiczno-prawnych, cywilnoprawnych i sprawozdawczości podatkowej.

Osoby zainteresowane ofertą na stanowisko Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie mają czas na przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 29 maja 2024 r. Na stanowisko Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu oraz Ostrowie Wlkp. do 31 maja 2024 r., a na stanowisko Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie do 6 czerwca 2024 r.

Przypomnijmy, że struktura PKP Polskie Linie Kolejowe składa się z 23 Zakładów Linii Kolejowych.