Koleje Mazowieckie wybrały firmę do aktywnej ochrony taboru przed dewastacjami

Koleje Mazowieckie wybrały firmę do aktywnej ochrony taboru przed dewastacjami

Mazowiecki przewoźnik rozstrzygnął przetarg na usługi aktywnej ochrony fizycznej przed dewastacjami taboru przewoźnika oraz usługę podjazdów prewencyjnych i interwencyjnych w zapleczach technicznych spółki.

Na sfinansowanie ochrony mazowiecki przewoźnik zamierza przeznaczyć 492 tys. zł brutto. Ostatecznie zaakceptowana została oferta Agencji Ochrony MK, która oczekiwała 501 874,44 zł brutto.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia obejmuje:

  • w każdym miesiącu obowiązywania umowy od czwartku do niedzieli zapewnienie 6 kwalifikowanych pracowników ochrony wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego (dwóch pracowników w lokalizacji Tłuszcz, dwóch pracowników w lokalizacji Sochaczew, dwóch pracowników w lokalizacji Warszawa Ochota) w godzinach wieczorno-nocnych;
  • w każdym miesiącu obowiązywania umowy od poniedziałku do środy we wskazanych lokalizacjach oraz codziennie w lokalizacji Warszawa Grochów, po 2 podjazdy prewencyjne w godzinach wieczorno-nocnych, obchód trwający ok. 30 minut. Patrol dwuosobowy, wyposażony w środki przymusu bezpośredniego, kwalifikowani pracownicy ochrony;
  • dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją nadajnika, radiolinii, 2 pilotów/przycisków antynapadowych dla każdej lokalizacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy – 4 komplety;
    miesięczny abonament za gotowość do działania patrolu interwencyjnego na wezwanie kolei Mazowieckich dla wszystkich lokalizacji – 6 miesięcy;
  • podjazdy grupy interwencyjnej na wezwanie przewoźnika z czasem dojazdu do obiektu nie dłuższym niż 15 minut – jeżeli wezwanie nastąpiło w godzinach dziennych, z czasem dojazdu do obiektu nie dłuższym niż 10 minut – jeżeli wezwanie nastąpiło w godzinach wieczorno-nocnych – średnio 50 podjazdów w miesiącu łącznie dla wszystkich lokalizacji. Zamawiający przewiduje maksymalnie 300 podjazdów w okresie obowiązywania umowy.

Umowa będzie obowiązywała przez 6 miesięcy.