Ruszyła budowa nowego przystanku Tomaszówek

Ruszyła budowa nowego przystanku Tomaszówek

Między Tomaszowem Mazowieckim a Opocznem rozpoczęła się budowa nowego przystanku Tomaszówek. Wartość zadania wynosi 2,8 mln zł. To kolejny przystanek zwiększający dostęp do kolei w województwie łódzkim, który powstanie w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Budowa nowego przystanku Tomaszówek (nazwa robocza) na linii Łódź – Opoczno (nr 25) między stacją Bratków a przystankiem Szadkowice zaczęła się od wzmocnienia gruntu pod budowę nowego peronu i przylegającego toru. Zdemontowano już szyny i podkłady na długości ponad 200 metrów. Wykonawca przygotowuje teren pod budowę fundamentów nowego peronu. Równocześnie gromadzi niezbędne materiały.

Peron powstanie w pobliżu skrzyżowania torów z drogą gminną Tomaszówek – Bratków. Inwestycja zwiększy dostęp do kolei i zapewni lepsze warunki podróży w powiecie opoczyńskim – szczególnie w miejscowościach Tomaszówek i Bratków.

Zadanie przewiduje budowę 200-metrowego peronu o wysokości 0,76 m, który zapewni podróżnym wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Na obiekcie zamontowane zostaną wiaty i ławki. Oświetlenie LED umożliwi bezpieczne podróżowanie po zmierzchu. Będą tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty informacyjne z rozkładami jazdy. Peron zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Inwestycja obejmuje również wymianę torów w rejonie przystanku oraz remont nawierzchni asfaltowej na przejeździe kolejowo-drogowym.

Zmiany w komunikacji na odcinku Tomaszów Maz. – Końskie

Budowa przystanku oraz realizowane w ramach oddzielnego zadania prace na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Końskie związane wymianą podkładów oraz oczyszczaniem tłucznia zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy. Od 16 lipca do 6 sierpnia za wszystkie pociągi pomiędzy Tomaszowem a Opocznem kursują autobusy zastępcze. Informacje są dostępne na portalpasazera.pl.

Inwestycja w Tomaszówku realizowana jest w formule „projektuj i buduj”. Wartość prac to ok. 2,8 mln zł. Planowane zakończenie prac nastąpi do końca 2022 r.

Program przystankowy

Celem „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Inwestycje umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzyregionalnej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m. in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków.

Program przystankowy w województwie łódzkim

W województwie łódzkim projekt przystankowy obejmuje oprócz przystanku Tomaszówek przystanki: Jedlicze k. Zgierza, Zgierz Rudunki, Stare Grudze, Izabelów, Łódź Zarzew, a także 3 przystanki Żakowice Południowe, Głowno Północne i Zaosie, które na początku lipca zostały przesunięte z listy rezerwowej na podstawową.