Ruszają konsultacje społeczne ws. rozbudowy linii z Warszawy w kierunku Nasielska

Ruszają konsultacje społeczne ws. rozbudowy linii z Warszawy w kierunku Nasielska

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają zwiększyć ofertę kolei w komunikacji regionalnej i dalekobieżnej z Warszawy w kierunku Legionowa, Radzymina i Nasielska. Od 7 marca w przyległych do projektowanej linii gminach rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami. Każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię wypełniając ankietę. Zarządca infrastruktury przygotował serwis informacyjny dla projektu.


Wykonawca dokumentacji przedprojektowej firma Databout Sp. z o.o. dla zadania „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” na zlecenie PLK S.A. przeprowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnic m.st. Warszawy oraz gmin położonych przy linii kolejowej m.in. Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Nasielska, Wieliszewa, Nieporętu, Radzymina. Zaprezentowane zostaną informacje o projekcie i proponowany przebieg nowego odcinka linii – szczegóły techniczne wybranych wcześniej dwóch korytarzy 4 i 6.

Podczas spotkań konsultacyjnych mieszkańcy będą mogli nie tylko zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami, ale również przekazać swoją opinię – wypełniając ankietę – stacjonarnie lub elektronicznie. Wnioski ze spotkań pozwolą wyłonić najlepsze rozwiązanie dla przyszłej inwestycji.

Zgłoszenie uwag i wypełnienie ankiety jest możliwe od 3 marca do 4 kwietnia br. na stronie wykonawcy studium. W serwisie zostały zamieszczone również materiały informacyjne o projekcie oraz harmonogram konsultacji społecznych. Wszystkie spotkania będą rozpoczynały się o godz. 18.00.

Mieszkańcy i osoby zainteresowane mogą przesłać postulaty również listownie pod adresem: Databout sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje społeczne”.

Planowane zakończenie studium wykonalności to III kwartał 2024 roku. Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania projektu po 2024 roku.

W lipcu 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności na rozbudowę linii kolejowej w kierunku Legionowa i Nasielska (Kątne/Świercze). Dokumentacja przedprojektowa określi jak będzie wyglądał rozwój linii kolejowej. Konsultacje społeczne pozwolą na wybranie optymalnego wariantu inwestycji, która poprawi przepustowość sieci kolejowej i warszawskiego węzła kolejowego.

Najważniejszym efektem planowanej inwestycji ma być oferta atrakcyjnych podróży między Warszawą a Legionowem, Radzyminem, Nasielskiem i na dalszych trasach. Od strony technicznej przewidziano rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego oraz przebudowę i budowę nowych przystanków. Inwestycja będzie przyjazna dla środowiska – pozwoli na lepsze wykorzystanie kolei i zmniejszenie ruchu samochodowego.