Opóźnia się podpisanie umowy na modernizację stacji Słupsk

Opóźnia się podpisanie umowy na modernizację stacji Słupsk

Na przełomie I i II kwartału 2023 r.  planowane jest podpisaniu umowy na modernizację stacji Słupsk. Oznacza to około trzymiesięczne opóźnienie wobec pierwotnych planów.

Jak poinformował Kolejowy Portal” Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, podpisanie umowy będzie możliwe po zakończeniu procedur formalnych.

Obecnie pozyskiwane są zgody korporacyjne niezbędne do zawarcia umowy. Jej podpisanie planowane jest na przełom I i II kwartału br., co uzależnione jest od uzyskania finansowania z nowej perspektywy unijnej na lata 2021 – 2027 – dodaje Zieliński.

Przypomnijmy, że w połowie listopada 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty. Spółka na sfinansowanie zamówienia zamierzała przeznaczyć 710 786 250 zł brutto. Torpol w ramach aukcji elektronicznej złożył ofertę w wysokości 691 mln zł brutto, choć początkowo oferta spółki opiewała na kwotę 1 243 066 919,16 zł brutto.

Biorąc pod uwagę,  że od aukcji minęło już ponad 5 miesięcy, mamy wysoką inflację oraz zawirowania geopolityczne, można się zastanawiać czy wybrany wykonawca już na początku współpracy nie będzie wnioskował o waloryzację kontraktu.

Jak przyznał przedstawiciel zarządcy infrastruktury, projekt umowy z wykonawcą zawiera zapisy dotyczące waloryzacji kontraktu.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną trzy perony. Będą one wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację na stacji, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Nowe Lokalne Centrum Sterowania zapewni bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi zbudowany zostanie nowy most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru. W Kobylnicy Słupskiej zbudowany zostanie drugi peron, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk – Szczecin.

Termin realizacji inwestycji został określony na 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.