Rusza przebudowa dworca w Rzepinie

Rusza przebudowa dworca w Rzepinie

Historia połączona z nowoczesnością oraz współczesnymi standardami obsługi podróżnych – tak najkrócej można scharakteryzować zakres przebudowy XIX-wiecznego dworca w Rzepinie. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy.

Dworzec w Rzepinie to jeden z ośmiu obiektów w województwie lubuskim objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej pochodzącemu z końca XIX wieku dworcowi zostanie przywrócone jego historyczne piękno oraz stanie się on obiektem nowoczesnym. Renowację przejdzie elewacja, gdzie planuje się usunięcie  tynków. Dzięki temu odzyska ona swój pierwotny ceglany wygląd. Odnowione, a w przypadku, gdy będzie to konieczne, odtworzone na wzór historycznych, zostaną detale architektoniczne, w tym m.in. tzw. palmety, czyli ozdobne elementy w formie stylizowanych liści palmowych na narożach budynku i ścianie szczytowej. Planowane jest również odtworzenie świetlika nad holem oraz kominów. Poddaną renowacji elewację podkreśli nowa iluminacja nocna budynku.

– Przebudowa dworca w Rzepinie to kolejna inwestycja w komfort podróżnych w województwie lubuskim. Dzięki tego rodzaju działaniom oraz modernizacji taboru i infrastruktury torowej, sprawiamy, że kolej staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem lokomocji i kuszącą alternatywą dla transportu indywidualnego. Rząd stara się zachęcić Polaków do podróżowania koleją poprzez realne działania – realizację największych w historii programów modernizacji dworców i taboru kolejowego – podkreśla Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.  

Metamorfozę  przejdzie  wnętrze dworca. Przestrzeń obsługi podróżnych będzie stanowił hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. Zostanie on wyposażony m.in. w ławki, gabloty na rozkład jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. Na parterze budynku zaprojektowano również pomieszczenia kas biletowych, toalety ogólnodostępne, lokale komercyjne oraz te przeznaczone dla przewoźników kolejowych.

– Rozpoczęcie przebudowy dworca w Rzepinie to element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu słubickiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką Rzepina, ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie do Kostrzyna, Poznania i Zielonej Góry. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 

Dzięki przebudowie dworzec w Rzepinie stanie się przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W ramach modernizacji planowana jest likwidacja barier architektonicznych. Wprowadzonych zostanie również szereg usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku pojawią się windy, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy z planem dotykowym dworca oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a. Ponadto w projekcie dostosowano wysokość okienek kasowych do obsługi osób poruszających się na wózkach, a także zastosowano drzwi automatyczne, ułatwiające dostęp do budynku.

– Przebudowa dworca w Rzepinie to kolejna inwestycja, którą rozpoczynamy w ostatnim czasie. Dzięki niej XIX-wieczny dworzec odzyska nie tylko swój historyczny blask, ale zostanie również  dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Jestem przekonany, że po zakończeniu inwestycji dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom i stanie się wizytówką kolei – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych  S.A.

Przy okazji przebudowy dworzec stanie się też bardziej ekologiczny i bezpieczny. Planowane jest wykonanie energooszczędnego oświetlenia w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Natomiast w celu ograniczenia strat ciepła zaprojektowano ocieplenie budynku od wewnątrz oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody zamontowane w budynku urządzenia i  systemy będą nadzorowane przy pomocy systemu BMS (Building Management System). Istotnym elementem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa osób i mienia, w tym montaż nowych systemów: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

– Fundusze Europejskie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wspierają polską kolej.  Modernizacja magistrali kolejowej E-20, z uwagi na jej ogromne znaczenie dla transportu, była jednym z pierwszych obszarów wsparcia funduszy Unii Europejskiej w Polsce.  Już w 2001 roku objęto ją programami unijnego wsparcia (PHARE). Dziś UE poza modernizacją linii kolejowych, współfinansuje również modernizację dworców kolejowych w Polsce. Nie inaczej jest z dworcem w Rzepinie, który otrzyma unijne wsparcie poprzez polski Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Cieszę się, że ten kolejny, tak ważny dla podróżnych element infrastruktury kolejowej odzyska swój XIX wieczny blask – mówi Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Inwestycja obejmie również najbliższe otoczenie dworca w Rzepinie. Będzie ono stanowić całość kompozycyjną z wcześniej przebudowaną przez samorząd lokalny przestrzenią. W zakresie prac ujęto położenie nowej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury (ławek, koszy, oświetlenia). W pobliżu budynku powstanie również wiata rowerowa.

Koszt przebudowy dworca w Rzepinie to 12,6 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskiej Koleje Państwowe S.A., wykonawcą robót budowlanych LK INWEST Sp. z o. o. z Wrocławia, a dokumentację projektową przygotowała pracownia architektoniczna PAS PROJEKT Sp. z o.o. z Nadarzyna. Planowany termin zakończenia inwestycji to pierwsza połowa 2023 roku.