Rusza kolejny etap modernizacji linii Rail Baltica

Rusza kolejny etap modernizacji linii Rail Baltica

W poniedziałek, 25 lipca 2022 r. rozpoczyna się kolejny etap modernizacji linii kolejowej „Rail Baltica”. Spowoduje to zmiany w ruchu pociągów Polregio, kursujących w relacjach: Szepietowo – Białystok, Kuźnica Białostocka – Białystok, Suwałki – Białystok, a także PKP Intercity między Małkinią a Białystokiem.

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 6 „Rail Baltica” na odcinku Racibory-Łapy nastąpią zmiany w kursowaniu niektórych pociągów Polregio:

 • pociąg REGIO relacji Szepietowo – Kuźnica Białostocka, odjeżdżający z Szepietowa o godz. 4:59, w dniach 25-29 lipca będzie odjeżdżał o godz. 5:28, a od 30 lipca do 3 września o godz. 4:49;
 • pociąg REGIO relacji Kuźnica Białostocka – Białystok, odjeżdżający o godz. 7:20, w dniach 25-29 lipca będzie odjeżdżał o godz. 8:02;
 • pociąg REGIO relacji Kuźnica Białostocka – Białystok, odjeżdżający o godz. 19:22, od 25 lipca do 3 września będzie odjeżdżał o godz. 19:28;
 • pociąg REGIO relacji Suwałki – Białystok, odjeżdżający z Suwałk o godz. 4:50, w dniach 25-29 lipca na odcinku Machnacz – Wasilków będzie kursował około 7 minut wcześniej;
 • pociąg REGIO relacji Suwałki – Białystok, odjeżdżający z Suwałk o godz. 17:24, od 25 lipca do 3 września na odcinku Wasilków – Białystok będzie kursował o 7 minut wcześniej.

W związku ze zmianą zakresu postojów handlowych wybranych pociągów spółki PKP Intercity, od 25 lipca zostały tymczasowo wprowadzone postoje zastępczej komunikacji na wszystkich przystankach na odcinku Szepietowo – Łapy Osse w kursach: z Białegostoku o godz. 14:59 i z Szepietowa o godz. 12:40. W związku z tym czas jazdy wydłużył się o około 30 minut.

Ponadto została zmieniona godzina odjazdu autobusu komunikacji zastępczej z Szepietowa z 16:36 na godz. 17:06.

Zmiana rozkładu jazdy pociągów PKP Intercity, w których są honorowane bilety okresowe Polregio (tygodniowe, miesięczne i kwartalne):

 • IC Dąbrowska: Wrocław Gł. – Białystok                                                                                                       
  odcinek honorowania: Szepietowo (11:19) – Białystok (12:20); codziennie;                                         
  zatrzymuje się na przystankach: Szymbory, Jabłoń Kościelna, Racibory, Baciuty i Niewodnica;
 • IC Pilecki : Racibórz – Białystok                                                
  odcinek honorowania: Szepietowo (15:50) – Białystok (17:23); codziennie;                  
  zatrzymuje się na wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Szepietowo i Racibory;           
  na odcinku Racibory – Białystok wprowadzona komunikacja zastępcza;
 • IC Podlasiak : Suwałki – Świnoujście
  odcinek honorowania: Białystok (9:11) – Szepietowo (10:12); codziennie;
  zatrzymuje się na przystankach: Łapy, Łapy Osse, Jabłoń Kościelna;
 • IC Nałkowska : Białystok – Wrocław Główny
  odcinek honorowania: Białystok (13:05) – Szepietowo (14:02); codziennie;
  zatrzymuje się na przystankach: Niewodnica, Baciuty, Racibory, Jabłoń Kościelna;
 • IC Dąbrowska : Białystok – Wrocław Główny
  odcinek honorowania: Białystok (15:34) – Szepietowo (16:43); codziennie;    
  zatrzymuje się na wszystkich przystankach oprócz: Białystok Wiadukt i Klepacze;
 • IC Narew : Białystok – Łódź Widzew                                               
  odcinek honorowania: Białystok (19:13) – Szepietowo (20:45); codziennie;                        
  zatrzymuje się wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Racibory i Szepietowo;                
  na odcinku Białystok – Racibory wprowadzona komunikacja zastępcza.