Remont zabytkowej nastawni Bt ma kosztować prawie 1,4 mln zł

Remont zabytkowej nastawni Bt ma kosztować prawie 1,4 mln zł

PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęły przetarg na wykonanie remontu budynku dawnej nastawni Bt zlokalizowanym w stacji Bytom.

W postępowaniu wpłynęły cztery oferty ale tylko dwie były oceniane. Najkorzystniejszą złożyła spółka PORR, która wyceniła swoja pracę na 1 377 686,92 zł brutto.

W ramach zaplanowanej inwestycji konstrukcja stalowa zabytkowej nastawni w Bytomiu zostanie oczyszczona i odmalowana. Wykonana będzie renowacja elewacji i dachu. Okna i drzwi zostaną wymienione na nowe. We wnętrzu obiektu przeprowadzone będą prace remontowe. Montaż nowego oświetlenia zewnętrznego sprawi, że w nocy nastawnia będzie podświetlona. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2024 r. Zakres robót został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Przypomnijmy, że Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach po ponownym przeanalizowaniu dokumentów w sprawie historycznej bramowej nastawni „Bt” znajdującej się na linii kolejowej nr 131 w Bytomiu, zdecydował 30 września 2022 r. o wpisaniu całego obiektu do rejestru zabytków województwa śląskiego. Początkowo do rejestru zabytków wpisano jedynie nadwieszoną stalową część budynku.

Dodajmy, że we wrześniu 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły przebudowę stacji Bytom.