Remont linii kolejowej Czerwieńsk – Zbąszynek ze 112 mln zł unijnego wsparcia

Remont linii kolejowej Czerwieńsk – Zbąszynek ze 112 mln zł unijnego wsparcia

Dobiega końca remont linii kolejowej na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek. Lubuski samorząd dofinansował inwestycję 112 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pociągi wrócą na trasę wraz z wiosenną korektą rozkładu jazdy pociągów.

Na ten dzień czekają wszyscy podróżujący koleją z Zielonej Góry w kierunku Poznania. Dobiega końca remont linii kolejowej na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek. A co za tym idzie, konieczność korzystania z zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Zielona Góra – Zbąszynek.

Realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe projekt modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk jest priorytetowym przedsięwzięciem dla Województwa Lubuskiego. Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Lubuskiego 11 grudnia 2018 r. przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 59 276 960 zł na realizację projektu, którego beneficjentem jest PKP PLK. Planowany termin zakończenia realizacji projektu określono wtedy na dzień 31 marca 2022 r.

Czas pokazał, że Województwo Lubuskie musiało wykazać się dużą elastycznością i zaangażowaniem w powodzenie przedsięwzięcia realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe, które występowało z wnioskami o zwiększenie środków dla projektu. I wszystkie wnioski były akceptowane.

Ponad 112 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego

Modernizacja linii kolejowej na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk to wielkie przedsięwzięcie, na którego finał czekają tysiące Lubuszan. Dlatego pomagamy zwiększając kwotę dofinansowania tego projektu wielkimi kwotami – powiedział członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. – Okazało się, że państwowa firma PKP Polskie Linie Kolejowe nie jest w stanie doprowadzić tego projektu do końca. Nie zauważono pewnych istotnych rzeczy, takich na przykład jak konieczność wymiany szyn i zaistniała potrzeba, żebyśmy wsparli ten projekt jeszcze większą kwotą. Poszukaliśmy takiej możliwości i zwiększyliśmy wartość tego dofinansowani – dodał  Jabłoński.

Samorząd prawie dwukrotnie zwiększył swoją pomoc w realizację inwestycji. W sierpniu 2019 r. podpisano aneks do umowy zwiększający dofinansowanie realizowanego projektu na kwotę 90 404 659,34 zł, przy jednoczesnym zachowaniu terminu zakończenia realizacji projektu przez PKP PLK. W marcu 2022 r. podpisano kolejny aneks, który zwiększał kwotę dofinansowania realizowanego projektu do 111 007 465,51 zł. Jednocześnie wydłużono termin zakończenia realizacji projektu przez PKP PLK do 31 grudnia 2022 r.

W wyniku zmiany wykonawcy robót i rozpisania przez PKP PLK nowego przetargu, konieczne było zwiększenie nakładów na ten projekt o kolejne 5 mln zł.

Ostatecznie ustalono, że część z tej kwoty pokryją oszczędności z innych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a część wyasygnuje sama spółka PKP PLK – informuje lubuski samorząd.

Remont dobiega końca

Od 12 marca 2023 r. na zmodernizowanym odcinku będą mogły ponownie jeździć pociągi, natomiast zakończenie wszystkich robót objętych kontraktem (bez wpływu na ruch pociągów) – w II kw. 2023 r. O szczegółach podróżni zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

Przed wznowieniem przejazdów pociągów muszą zostać spełnione wszystkie procedury obowiązujące w PLK S.A. – przebudowane tory, sieć trakcyjna, obiekty inżynieryjne i urządzenia sterowania ruchem kolejowym muszą spełniać wszystkie parametry i normy zgodnie z przepisami, co zostanie ocenione podczas odbiorów, prowadzonych m.in. przez inspektora nadzoru oraz pracowników PLK – tłumaczy Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak dodał nasz rozmówca, aktualnie prace związane z modernizacją linii Zbąszynek – Czerwieńsk postępują zgodnie z harmonogramem. Prowadzone są m.in. roboty związane z remontem obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowo-drogowych oraz montażem sieci trakcyjnej i urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym.

Na ok. 35 km odcinku już gotowa jest nawierzchnia torowa. Na mostach i wiaduktach, np. w okolicy Czerwieńska odtwarzana jest nawierzchnia torowa. Prace wykończeniowe postępują na peronach w Babimoście i Sulechowie – wymienia Śledziński .

Przedstawiciel arządcy infrastruktury dodał, że dla sprawnej realizacji inwestycji PLK pozostają w stałym kontakcie z wykonawcami prac – firmą Alusta S.A i ZRK DOM.

120 km/h na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek

Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 358, na ponad 40-kilomerowym odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać prędkość do 120 km na godz. Czas podróży skróci się więc o kilka minut.