RegioJet może uruchomić połączenia z Warszawy w Alpy

RegioJet może uruchomić połączenia z Warszawy w Alpy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał RegioJet otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych, w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na trasie międzynarodowej w relacji Warszawa Wschodnia BrennerBrennero / LandeckZams Warszawa Wschodnia. Pierwsze pociągi czeskiego przewoźnika mogą ruszyć od 12 grudnia 2021 r.

Jest to kolejna pozytywna decyzje UTK w sprawie uruchomienia nowych połączeń przez RegioJet. Wcześniej czeska spółka otrzymała zgodę na uruchomienie połączeń na trasach z Warszawy do Amsterdamu i Brukseli oraz z Wiednia do Przemyśla.

Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania przejazdów na nowej trasie w terminie od 12 grudnia 2021 r. do 12 grudnia 2026 r. jako pociąg sezonowy uruchamiany corocznie w okresie od pierwszej połowy grudnia do drugiej połowy kwietnia – w zależności od trwania sezonu narciarskiego w danym roku. RegioJet planuje realizować kursy trzy dni w tygodniu (wtorek, piątek i niedziela) w relacji Warszawa Wschodnia – Brenner-Brennero / Landeck-Zams oraz trzy dni w tygodniu (środa, sobota, poniedziałek) w relacji powrotnej.

Zgodnie z wnioskiem RegioJet na terenie Polski pociąg dostępny będzie wyłącznie w ruchu międzynarodowym. Dlatego w złożonym wniosku czeska spółka oznaczyła wszystkie postoje na terenie Polski w kierunku stacji Brenner-Brennero – jako „tylko do wsiadania”, natomiast w przeciwnym kierunku, tj. do stacji Warszawa Wschodnia – jako „tylko do wysiadania”. Dotyczy to stacji: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Zawiercie, Sosnowiec Główny, Katowice, Tychy i Rybnik. W rezultacie pociąg będzie niedostępny w komunikacji krajowej

RegioJet będzie realizował przewozy przy pomocy lokomotywy Siemens Vectron lub Bombardier Traxx oraz 613 wagonów pasażerskich z miejscami do leżenia oraz z miejscami do siedzenia.

Jak czytamy w decyzji Prezesa UTK, uruchamianie nowego połączenia nie powinno skutkować likwidacją skomunikowań pociągów uruchamianych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym.

Do uruchomienia połączenia RegioJet w Alpy zastrzeżeń nie ma PKP Intercity, które nie złożyło w postępowaniu wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej.

Rozkład jazdy