Realizacja zaleceń z Raportów PKBWK wydanych w 2019 r.

Realizacja zaleceń z Raportów PKBWK wydanych w 2019 r.

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczął coroczne zbieranie informacji o realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. 1 kwietnia 2020 r. mija termin składania informacji przez autoryzowanych zarządców infrastruktury, certyfikowanych przewoźników kolejowych, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów oraz użytkowników bocznic, a także nieautoryzowanych zarządców infrastruktury.

Prezes UTK przekazał zalecenia do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego. Adresaci pism powinni w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2020 r. przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK wydanych w Raportach:

  1. Raport nr PKWBK/03/2019 z badania poważnego wypadku kat. A21 zaistniałego 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:17 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D usytuowanym w stacji Szaflary w km 25,749 linii kolejowej nr 99: Chabówka –Zakopane;
  2. Raport nr PKBWK/04/2019 z badania poważnego wypadku kat. A18 zaistniałego 2 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:30 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii A zlokalizowanym na szlaku Pierzyska – Gniezno w km 43,141, linii kolejowej nr 353: Poznań Wschód – Skandawa;
  3. Raport nr PKBWK/05/2019 z badania poważnego wypadku kat. A21 zaistniałego 17 listopada 2018 r. o godz. 11:49 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D na szlaku Dobrzechów – Frysztak w km 42,602 linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – Jasło;
  4. Raport nr PKBWK/06/2019 z badania poważnego wypadku kat. A20 zaistniałego 19 grudnia 2018r. o godz. 14:33 na przejeździe kolejowo-drogowym kat. C zlokalizowanym na szlaku Głogów Małopolski – Rzeszów Główny w km 63,130 linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów Główny;
  5. Raport nr PKBWK/07/2019 z badania wypadku kat. B11 zaistniałego 17 marca 2019 r. o godz. 21:49 na szlaku Taczanów – Pleszew, w torze szlakowym nr 1, w km 107,985;
  6. Raport roczny

Do użytkowników bocznic oraz do nieautoryzowanych zarządców infrastruktury zostało skierowane tylko jedno zalecenie z raportu rocznego PKBWK. Podmioty te nie są zatem zobligowane do udzielenia odpowiedzi w formie tabeli. Pozostali przedsiębiorcy, podobnie jak w przypadku Raportu 1 i 2 PKBWK, proszone są o uzupełnienie informacji w tabeli (Tabela do wypełnienia dot. realizacji zaleceń z Raportów PKBWK wydanych w 2019 r.).

Podmioty mają obowiązek realizacji zaleceń poprzez podjęcie działań alternatywnych, adekwatnych do wymagań i przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa transportu kolejowego. Informację należy przekazać w następującej formie:

  1. wypełnić wspólny dla wszystkich Raportów plik z tabelą  (Tabela do wypełnienia dot. realizacji zaleceń z Raportów PKBWK wydanych w 2018 r.);
  2. wypełnioną tabelę należy odesłać w edytowalnej formie (jako plik Excel) na adres: [email protected].

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania tabeli zawarte zostały w instrukcji. Wszystkie materiały dostępne są w zakładce Zalecenia bezpieczeństwa.

Prezes UTK przesłał również opracowane przez UTK karty zawierające syntetyczny opis przebiegu zdarzenia, jego przyczyny oraz zalecenia doraźne i systemowe.