Rada Ministrów uchwaliła Program budowy i modernizacji przystanków

Rada Ministrów uchwaliła Program budowy i modernizacji przystanków

Jak poinformował minister Andrzej Adamczyk, Rada Ministrów uchwaliła Rządowy Program budowy i modernizacji przystanków. Była to jedna z inicjatyw prezydenta Andrzeja Dudy z ubiegłego roku. Na liście podstawowej zostały 173 zadania inwestycyjne na kwotę 1 mld zł.

Jak zapowiadali w maju 2020 r. prezydent Andrzej Duda oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w ciągu pięciu lat powstanie 200 przystanków kolejowych w całej Polsce. Na kwotę 1 mld zł.

W połowie lutego 2021 r. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło sprawozdanie z przebiegu konsultacji publicznych.

Jak poinformowano celem konsultacji było zebranie uwag i opinii władz samorządowych, przedstawicieli społeczności lokalnych, stowarzyszeń, organizacji branżowych oraz spółek sektora transportu kolejowego odnośnie treści projektu Programu oraz kwestii z nim powiązanych.

W czasie konsultacji wpłynęło 299 uwag, z czego 15 odnosiło się do treści samego Programu, pozostałe uwagi dotyczyły zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Programu. Najwięcej uwag dotyczyło zadań na terenach województw śląskiego (52), podlaskiego (47), małopolskiego (23) a także po 22 uwagi do zadań na terenie województwa dolnośląskiego i łódzkiego.