Punktualność pociągów towarowych w I kwartale 2023 r.

Punktualność pociągów towarowych w I kwartale 2023 r.

W I kwartale 2023 r. poziom punktualności dla pociągów towarowych wyniósł ponad 48%. 

Liczba pociągów towarowych uruchomionych w I kwartale 2023 r. wyniosła 106,1 tys. pociągów i była niższa o 5% (5640 pociągów) względem I kwartału ubiegłego roku. Do stacji końcowej punktualnie dotarło 48,45% pociągów towarowych. W przypadku pociągów uruchamianych wyłącznie w relacji krajowej wskaźnik ten wyniósł 50,29%, natomiast w przypadku pociągów międzynarodowych 41,01%. W porównaniu do IV kwartału 2022 r.  oznacza to wzrost wskaźnika punktualności o 4,46 punktu procentowego, natomiast w przypadku analogicznego okresu ubiegłego roku, wskaźnik punktualności wzrósł o 6,4 punktu procentowego. 

Najlepszy pod względem punktualności pociągów towarowych był marzec, kiedy punktualność na przybyciu wyniosła 50,26%. W styczniu odnotowano 46,74% punktualnych przyjazdów do stacji końcowej, natomiast w lutym 48,26%. Średni czas opóźnienia wyniósł 630 minut.