Punktualność pociągów pasażerskich w III kw. 2022 r.

Punktualność pociągów pasażerskich w III kw. 2022 r.

W okresie od lipca do września 2022 r. punktualnie do stacji końcowej dotarło 87,25% pociągów pasażerskich. W stosunku do I kwartału br. oznaczało to spadek o 3,78 punktu procentowego, natomiast w przypadku II kwartału – o 2,50 punktu procentowego.

Uwzględniając poszczególne miesiące III kwartału, najniższy wskaźnik punktualności odnotowano w lipcu – 85,27%. W kolejnych miesiącach współczynnik wzrastał, osiągając 86,55% w sierpniu i 89,95% we wrześniu.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach najwyższy wskaźnik punktualności odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa z wynikiem 99,03% (o 0,49 punktu procentowego mniej niż w II kwartale). Największy przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity – odnotował spadek punktualności o 5,70 punktu procentowego. Ostatecznie dla tej spółki poziom punktualności za III kwartał wyniósł 62,32%.

Średnie opóźnienie pociągów w III kwartale wyniosło blisko 23 minuty dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz 10 minut dla wszystkich uruchomionych pociągów.

Na podstawie danych przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, głównymi przyczynami opóźnień pod względem czasu ich trwania były kwestie taborowe, takie jak wydłużony czas przejazdu, włączanie i wyłącznie czynnego taboru lub awarie i ich naprawa (27,54%); przyczyny zewnętrzne w postaci awarii i usterek, a także opóźnień w odjazdach (18,62%); przyczyny wtórne wynikające z awarii i napraw w taborze, błędów w planie obiegów lub wandalizmu (12,59%) oraz te związane z awariami urządzeń infrastruktury (11,43%).

– Odnotowany w miesiącach wakacyjnych wzrost przewozów miał wpływ na punktualność pociągów pasażerskich. Przyczyn opóźnień należy upatrywać w ograniczonej przepustowości linii kolejowych oraz w problemach taborowych przewoźników pasażerskich – podsumowuje wyniki III kwartału dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. „Wrzesień przyniósł poprawę punktualności względem sierpnia i lipca jednak cały kwartał przyniósł spadek punktualności w stosunku do poprzedniego – dodaje Prezes UTK.

Dane o punktualności przewoźników pasażerskich w ostatnim kwartale [%]

PrzewoźnikIII kwartał
Warszawska Kolej Dojazdowa99,03%
PKP SKM95,38%
SKPL Cargo94,78%
Usedomer Baderbahn93,70%
SKM Warszawa93,32%
Arriva RP92,91%
Koleje Małopolskie92,63%
Koleje Śląskie92,42%
Koleje Wielkopolskie91,74%
Koleje Mazowieckie90,83%
Leo Express87,65%
POLREGIO86,93%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna86,74%
Koleje Dolnośląskie80,53%
PKP Intercity62,32%
RegioJet46,48%