Koleje Małopolskie unieważniły przetarg na dostawę energii trakcyjnej

Koleje Małopolskie unieważniły przetarg na dostawę energii trakcyjnej

Oferta złożona przez PKP Energetykę okazała się za wysoka jak na możliwości Kolei Małopolskich i przewoźnik unieważnił postępowanie na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej

Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, zatem unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty – czytamy w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, Koleje Małopolskie na sfinansowanie zamówienia zamierzały przeznaczyć 553 500 000,00 zł brutto. PKP Energetyka złożyła ofertę w wysokości  563 850 425,81 zł brutto.

Małopolski przewoźnik chciał podpisać umowę na lata 2023 – 2026.

Rozliczenie za pobraną energię elektryczną na potrzeby trakcyjne miały odbywać się zgodnie z grupą taryfową Bt21 według wskazań liczników energii zamontowanych w pojazdach trakcyjnych.

Z uwagi na fakt, że w trakcie realizacji umowy pojazdy trakcyjne przewoźnika poruszać się miały po terenie Zaplecza Technicznego Kolei Małopolskich (tj. terenu wyposażonego w sieć trakcyjną zasilaną z odrębnego jednostronnego źródła zasilania, posiadającego układ pomiarowo – rozliczeniowy energii elektrycznej), wykonawca zobowiązany był do pomniejszenia ilości zużytej energii wskazanej przez urządzenia pomiarowe na pojazdach trakcyjnych o ilość energii zużytej w okresie rozliczeniowym na terenie zaplecza technicznego.