Punktualność pociągów pasażerskich w II kw. 2023 r. na poziomie 91,1%

Punktualność pociągów pasażerskich w II kw. 2023 r. na poziomie 91,1%

W II kwartale 2023 r. poziom punktualności pociągów pasażerskich wyniósł 91,1%. To niewielki wzrost  w porównaniu do I kwartału 2023 r. Łącznie przewoźnicy uruchomili ponad 464 tys. pociągów pasażerskich.

Od kwietnia do czerwca 2023 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 91,1% pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). Najwyższy poziom punktualności pociągów pasażerskich w II kwartale odnotowano w kwietniu – 92,4%. W kolejnych miesiącach odnotowano spadek tego wskaźnika do 91,8% w maju i 89,1% w czerwcu.

Dane o drugim kwartale w punktualności pasażerskiej można podzielić na dwa okresy – pierwszy z nich obejmował czas po korekcie rozkładu jazdy w marcu, gdy w kwietniu i maju punktualność pasażerska poprawiła się i czerwiec, kiedy ponownie wynik punktualności dla całego rynku nie przekroczył 90%.Trwające prace w obszarze warszawskiego węzła kolejowego, a także zdarzenia losowe i pojawiające się problemy z taborem czy zjawiskiem wydłużonego lokowania podróżnych na stacjach linii nr 20 przełożyły się na niższe niż w poprzednich latach wyniki punktualności u przewoźników korzystających z warszawskiego węzła kolejowego” – komentuje wyniki punktualności dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wśród przewoźników pasażerskich realizujących codzienny rozkład jazdy, najwyższy wskaźnik punktualności w II kwartale odnotowała PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. – 98,5%. Główny przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity” S.A. osiągnął poziom punktualności 73,5%, co jest wynikiem o 0,5 punktu procentowego gorszym w stosunku do I kwartału 2023 r.

Średnie opóźnienie pociągów pasażerskich w II kwartale 2023 r. obliczone jako iloraz łącznego czasu opóźnionych pociągów na stacji końcowej i liczby tych pociągów wyniosło ponad 20 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz blisko 8 minut dla wszystkich opóźnionych pociągów.

Przyczyny opóźnień przypisywane są przez zarządcę infrastruktury do odpowiednich grup określonych w instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe. Wśród przyczyn, które odpowiadały za największy czas trwania opóźnień pociągów opóźnionych na stacji końcowej od 6 minut, były te przypisane do kodów:

  • 64-2 Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw) – 160,2 tys. min (w tym 395 przypadków opóźnień o czasie trwania minimum 60 min),
  • 64-1 WCJ – wydłużony czas przejazdu – 76,9 tys. min (w tym 3 przypadki opóźnień o czasie trwania minimum niż 60 min),
  • 71-1 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane Przedsiębiorstwu Kolejowemu, od którego przyjmowany jest pociąg – 56,8 tys. min (w tym 136 przypadków opóźnień o czasie trwania minimum 60 min),
  • 90-5 Samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi – 49,5 tys. min (w tym 163 przypadków opóźnień o czasie trwania minimum niż 60 min),
  • 54-1 Późne zgłoszenie gotowości do odjazdu – 43,0 tys. min (w tym 93 przypadki opóźnień minimum niż 60 min).

W II kwartale 2023 r. odnotowano ponad 333 przypadki opóźnień, których czas przekraczał 120 minut. W tym zestawieniu dominują przyczyny związane z taborem (kod 64-2 Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw)), a w drugiej kolejności przyczyny związane z wypadkami (kod 90-5 Samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi).

Dane o punktualności przewoźników pasażerskich w ostatnim kwartale [%]

przewoźnikkwiecieńmajczerwiecII kwartał
PKP SKM w Trójmieście98,18%99,00%98,42%98,53%
WKD98,93%99,74%95,05%98,00%
ODEG Ostdeutsche98,49%97,92%96,19%97,53%
Ceske Drahy100,00%96,67%96,25%97,21%
Koleje Małopolskie95,16%96,04%95,21%95,48%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna94,84%95,47%94,81%95,05%
Koleje Śląskie95,70%94,70%93,72%94,70%
UBB96,29%95,31%92,37%94,63%
Koleje Wielkopolskie95,35%95,60%90,61%93,89%
Arriva95,33%93,58%92,27%93,69%
Koleje Dolnośląskie94,19%93,01%89,81%92,32%
Polregio93,21%92,01%89,35%91,51%
Koleje Mazowieckie90,50%90,50%88,78%89,94%
SKM Warszawa91,17%89,74%87,72%89,51%
Leo Express88,89%92,00%85,19%88,57%
PKP Intercity76,22%76,08%68,32%73,54%
Cargo Master74,19%59,38%81,08%72,00%
SKPL Cargo66,67%100,00%25,00%64,00%
RegioJet46,67%43,55%55,00%48,35%