Firma Kartel ma przebudować dworzec w Skierniewicach

Firma Kartel ma przebudować dworzec w Skierniewicach

Po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, PKP S.A. ponownie wybrały wykonawcę przebudowy dworca kolejowego w Skierniewicach.

Przypomnijmy, że na początku czerwca PKP S.A. poinformowały o wyborze oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel z Jędrzejowa za najkorzystniejszą. Z takim werdyktem nie zgodził się jeden z oferentów. Wybór kolejowej spółki zaskarżył jeden z oferentów i sprawa trafia do KIO. Firma ta twierdziła, że Kartel w swojej ofercie nie wykazał robót z zakresem zgodnym z wymaganiami zamawiającego.

Jak już informowaliśmy, KIO podzieliła zdanie odwołującego i nakazała PKP S.A. powtórzenie czynność wyboru wykonawcy.

Za drugim razem PKP S.A. ponownie wybrały ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Kartel. Przypomnijmy, że firma z Jędrzejowa za realizację przebudowy oczekiwała 40 373 520 zł brutto, przy budżecie na poziomie 31 859 963,67 zł brutto.

Przypomnijmy, PKP S.A. zaplanowały przebudowę istniejącego dworca polegającą na gruntownej modernizacji obiektu, wykonaniu udogodnień zapewniających kompleksową obsługę osób o ograniczonej sprawności poruszania się zgodnie z wytycznymi TSI — PRM oraz dostosowaniu powierzchni do realnego zapotrzebowania i nowych funkcji. W ramach prac planuje się również modernizację chodników pomiędzy dworcem a peronami.

Dodajmy, że po przebudowie przyziemie dworca zostanie otwarte dla podróżnych od strony wschodniej, z której znajduje się kładka piesza – główny ciąg komunikacji pieszej w okolicy, łączący budynek dworca z osiedlem Widok.

Na realizację robót przeznaczono 20 miesięcy. W trakcie prac funkcjonować ma dworzec tymczasowy .